Liście - stan odżywienia (6)

clavibacter

Clavibacter michiganensis subsp.

CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS (RAK BAKTERYJNY) POMIDOR – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERYJNYCH

erwinia

Erwinia amylovora

ERWINIA AMYLOVORA (ZARAZA OGNIOWA): JABŁOŃ, GRUSZA, PIGWA – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERYJNYCH

XANTHOMONAS

Xanthomonas fragariae

XANTHOMONAS FRAGARIAE (BAKTERYJNA KANCIASTA PLAMISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWKI): TRUSKAWKA – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERYJNYCH

choroby grzybowe roslin

Choroby grzybowe roślin

ERWINIA AMYLOVORA (ZARAZA OGNIOWA): JABŁOŃ, GRUSZA, PIGWA – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERYJNYCH

clavibacter2

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. SEPEDONICUS (BAKTERIOZA PIERŚCIENIOWA ZIEMNIAKA) – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERYJNYCH

pseudomonas

Pseudomonas syringae pv syringae

PSEUDOMONAS SYRINGAE PV SYRINGAE (RAK BAKTERYJNY I PLAMISTOŚCI BAKTERYJNE): WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH – ANALIZA PATOGENÓW CHOROBOTW…

Close Menu