Liście - stan odżywienia (2)

lisci-stan-odzywienia

Badanie liści pakiet 1 - Stan odżywienia

Badanie liści na zawartość N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu i określenie stanu odżywienia roślin na podstawie wyników

lisci-analiza-porownawcza

Badanie liści pakiet 2 - Analiza porównawcza

Porównanie zawartości N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu w dwóch próbkach liści tego samego gatunku z tego samego stanowiska

Close Menu