Badanie wody i roztworów do fertygacji i nawadniania (1)

fizykochemiczne wody

Badanie wody, pożywek oraz przelewów do nawadniania i fertygacji

Oznaczenie parametrów fizykochemicznych w roztworze (pH, EC, HCO3, N-NO3, N-NH4, Cl, P, K, Na, Ca, Mg, S, Si, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, twardość)

pozostalosci-kadm

Badanie pozostałości metali ciężkich w roślinie – kadm:

Akredytowane badanie pozwalające określić stężenie kadmu (Cd) w produkcie rolnym

Close Menu