CENNIK

BADANIA PARAMETRÓW GLEB I ROŚLIN

Rodzaj analizy / usługiZakresCena
Analiza gleby pod zalecenia nawozowePakiet 1 – Podstawowe badania
 1. Odczyn gleby (pH)
 2. Zawartość przyswajalnych makroelementów (N, Ca, K, P, Mg)
 3. Zawartość przyswajalnych mikroelementów (Zn, Fe, Mn, Cu)
 4. Opracowanie zaleceń nawozowych
120,00 zł brutto
Pakiet 2 – Badania dodatkowe
 1. Zakres Pakietu 1, oraz:
 2. Zawartość przyswajalnej siarki (S) oraz boru (B)
 3. Dodatkowe informacje dołączone do zalecenia nawozowego w oparciu o wyniki badań
160,00 zł brutto
Pakiet 3 – Badania dodatkowe
 1. Zakres Pakietu 1 i 2, oraz:
 2. Określenie zawartości próchnicy glebowej
 3. Dodatkowe informacje dołączone do zalecenia nawozowego w oparciu o wyniki badań
200,00 zł brutto
Analiza możliwości zastosowania preparatów mikrobiologicznych uwalniających fosfor z mineralnych zapasów obecnych glebie
 1. Określenie zapasowej formy fosforu w glebie
 2. Określenie całkowitej zawartości fosforu w glebie (analiza XRF)
 3. Określenie zasadności stosowania preparatu uwalniającego fosfor z zapasów glebowych
70,00 zł brutto
Kadm (Cd) w glebieKadm potencjalnie dostępny
 1. Zawartość potencjalnie dostępnych dla roślin form kadmu (Cd) w glebie
80,00 zł brutto
Kadm łatwo dostępny
 1. Zawartość dostępnych dla roślin form kadmu (Cd) w glebie
70,00zł brutto
Pobieranie próbki gleby (tylko okręg krakowski)
 1. Pobranie próbki gleby
20,00 zł  brutto
Analiza liści na zawartość makro- i mikroelementów
 1. Zawartość obecnych w roślinie makroelementów: azotu (N), wapnia (Ca), magnezu (Mg), fosforu (P), siarki (S), potasu (K)
 2. Zawartość obecnych w roślinie mikroelementów: cynku (Zn), miedzi (Cu), manganu (Mn), żelazo (Fe)
150,00 zł brutto
Close Menu