Badanie pozostałości metali ciężkich w roślinie – ołów

Ołów jest miękkim metalem barwy niebieskawoszarej. Sole i tlenki tego pierwiastka są trucizną kumulującą się w organiźmie. Toksyczne skutki działania ołowiu na organizm ludzki określa się nazwą ołowica. W glebach występuje w ilościach zróżnicowanych, w skałach macierzystych koncentracja ołowiu waha sie od poniżej 1,0 w głębokich i luźnych piaskach do kilkudziesięciu mg x kg-1 w glinach i iłach, a także przekracza 100 mg x kg-1 w wapieniach położonych blisko złóż cynku i ołowiu w rejonie Olkusza. W poziomach próchnicznych koncentracja ołowiu rośnie w stosunku do tej w skale macierzystej.

Firma Agro Smart Lab sp. z o.o. oferuje badania na zawartość pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, takiej jak:

 • Owoce i warzywa (świeże, mrożone, suszone), grzyby, orzechy

 • Przetwory i soki owocowe i warzywne

Zakres badań obejmuje badanie na zawartość metali ciężkich takich jak KADM lub OŁÓW. (badanie obejmuje analizę tylko jednego pierwiastka) 

 

Opis postepowania

Sposób wyboru próby pierwotnej, z której będzie wybrana próba reprezentatywna:

 • Próbę należy wybrać w sposób losowy, z obszaru produkcyjnego w fazie dojrzałości zbiorczej produktu, należy zachować okres karencji. 

Pobieranie próby

 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:
  • truskawki – pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów;
  • porzeczki lub winorośli – pobiera się grona owoców

Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców

Drzewa owocoweKrzewy owocoweTruskawki, Maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba drzewPowierzchnia uprawy (ha)Liczba krzewówPowierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc
Do 0, 55Do 0,55-10Do 0,15
0,5-1100,5-110-150,1-0510
1-10201-220>0,520
10-3025>230  
>30Min.30    
 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach.

Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonych w tabeli nr1. w jeden z niżej podanych sposobów:

 • po przekątnej powierzchni pola:
 • zakosami wzdłuż powierzchni pola:
W przypadku pobierania próbek pierwotnych:
 • ziemniaków oraz roślin korzeniowych- z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;
 • kapusty brukselskiej – próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
 • pomidora, ogórka i papryki – owoce pobiera się z rożnych stron i wysokości rośliny.

Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych

Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia upraw (ha)Liczba miejsc
<15-10
1-510-15
5-1015-20
10-2020-25
>2025-30
 1. Dostarczenie prób do laboratorium.

Próbę należy zabezpieczyć po pobraniu do czasu dostarczenia do laboratorium w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia  produktu. Opakowania (np. w worki z folii polietylenowej lub worki raszlowe nie używane do żadnych innych celów) zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność prób oraz niezmienność jej składu. Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o formularz zgłoszeniowy. Pobrane próbki należy możliwie jak najszybciej dostarczyć na adres Agro Smart Lab Sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 1. Wielkość minimalnych próbek do wysyłki.

Produkty o małych rozmiarach (np. owoce jagodowe, kapusta brukselska, groch fasola)- 1 kg Produkty o średnich rozmiarach (np. jabłka, marchew, cebula, pomidory)- 1 kg (co najmniej 10 szt.) Produkty o dużych rozmiarach (np. kapusta, ogórki, winogrona w gronach)- 2 kg (co najmniej 5 szt.) Nać pietruszki- 0,5 kg Zioła- 0,2 kg *Próba reprezentatywna – część produktu wybrana do badania metodami losowymi, przeznaczona do dostarczenia informacji na temat zawartości pestycydów w uprawianym gatunku

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 1-4 dni od dostarczenia materiału (proszę o zaznaczenie wyboru konkretnego pierwiastka, cena obejmuje tylko jeden pierwiastek)

Formularz poboru produktu – Pobierz

Close Menu