Badanie wody, pożywek oraz przelewów do nawadniania i fertygacji

Badanie wody, pożywek oraz przelewów do nawadniania i fertygacji

Laboratorium Agro Smart Lab oferuje wykonanie badania wody, pożywek oraz przelewów przeznaczonych do podlewania i fertygacji. Badanie umożliwia określenie przydatności wody do nawodnienia i tworzenia pożywek, określenie składu pożywek, przelewów i wyciągów z mat uprawowych. W trakcie badania wody określamy twardość wody na podstawie zawartości jonów wapnia, magnezu i wodorowęglanów. W poniższej Tabeli przedstawiono wykaz analizowanych parametrów fizykochemicznych wraz ze wskazaniem metody analitycznej wykorzystanej do badania.

Zobacz jak wygląda raport

Tab. 1. Wykaz badanych parametrów oraz wykorzystanych metod analitycznych.

Parametr

Metoda

Odczyn (pH)

Potencjometryczna

Przewodnictwo elektryczne (EC)

Konduktometryczna

Wodorowęglany (HCO3)

Miareczkowanie

Azot azotanowy (N-NO3)

Spektrofotometria UV-VIS

Azot amonowy (N-NH4+)

Spektrofotometria UV-VIS

Chlorki (Cl)

Spektrofotometria UV-VIS

Fosfor (P)

Spektrometria ICP-OES

Potas (K)

Spektrometria ICP-OES

Sód (Na)

Spektrometria ICP-OES

Wapń (Ca)

Spektrometria ICP-OES

Magnez (Mg)

Spektrometria ICP-OES

Siarka (S)

Spektrometria ICP-OES

Krzem (Si)

Spektrometria ICP-OES

Żelazo (Fe)

Spektrometria ICP-OES

Mangan (Mn)

Spektrometria ICP-OES

Cynk (Zn)

Spektrometria ICP-OES

Bor (B)

Spektrometria ICP-OES

Miedź (Cu)

Spektrometria ICP-OES

Molibden (Mo)

Spektrometria ICP-OES

Przedmiot analizy: Woda do nawadniania, woda do fertygacji, woda ze studni, woda ze stawu, pożywka, przelew, wyciąg z maty uprawowej itp.

Sposób pobrania próbki: Badany roztwór należy umieścić w specjalnych, wolnych od zanieczyszczeń, pojemnikach o pojemności ok. 0,5 l. Jeden pojemnik należy przeznaczyć na jeden rodzaj analizowanej próbki. Zalecamy wykorzystywanie nowych pojemników, w których nie znajdowały się wcześniej inne roztwory lub materiały mogące wpływać na wynik oznaczeń. W przypadku umieszczania analizowanych roztworów w butelkach po wodzie mineralnej, należy ją koniecznie przepłukać kilkukrotnie (np. 3 razy) roztworem, który będzie analizowany. Takie działanie pozwoli ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia analizowanego roztworu substancjami zawartymi w butelce. Jednocześnie przestrzegamy przed wysyłaniem próbek w butelkach, które były użytkowane w innym celu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia próbki. Roztwór przeznaczony do analizy powinien wypełniać całą objętość butelki.

Opis próbki: Wszystkie informacje dotyczące próbki (termin pobrania, przedmiot analizy itd.) należy zapisać na FORMULARZU POBORU PRÓBEK, dostępnym do pobrania na dole strony. Formularz należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do paczki zawierające próbki, w przeciwnym razie analiza nie zostanie wykonana ze względu na brak danych umożliwiających przesłanie wyników. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbkami oraz na Formularzu.

Sposób dostarczenia próbki: Próbki można dostarczyć osobiście do siedziby Agro Smart Lab, jak również można je wysłać drogą pocztową/kurierem na adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza. Jako adresata proszę wpisać Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Termin realizacji: Agro Smart Lab oferuje szybkie badania roztworów wodnych. Szybkie badania wody, przelewów i pożywek wykonujemy w terminie do 5 dni roboczych. Zwykle czas realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny od dnia dostarczenia próbek oraz ich ilości.

W celu otrzymania wyników analizy w tym samym tygodniu próbki należy dostarczyć do Laboratorium Agro Smart Lab najpóźniej w środę. Zwykle czas dostawy paczki kurierem wynosi jeden dzień roboczy.

Prosimy o nie wysyłanie próbek we czwartki i piątki. W takich przypadkach próbki docierają do laboratorium dopiero w piątek lub poniedziałek i spędzają weekend w chłodni, magazynie lub aucie kuriera. W niektórych przypadkach taki czas wystarcza, aby w roztworze zaczęły zachodzić nieodwracalne zmiany (jak np. wytrącanie wodorotlenku żelaza, które powoduje obniżenie zawartości tego pierwiastka w roztworze i spadek odczynu). Zachodzące zmiany fizykochemiczne powodują, że wyniki niektórych parametrów analizowanego roztworu nie będą takie same jak w momencie pobrania próbki!

Formularz poboru prób roztworów wodnych – Pobierz 

Close Menu