CENNIK

Rodzaj analizy/usługi Cena brutto [PLN]
Analizy gleby i roślin
Patogeny w roślinach powodujące choroby grzybowe
185,50
150,00*
Patogeny w glebie: Verticillium sp., Phytophthora sp., kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) (jeden patogen) 199,50
Nicienie wolnożyjące w glebie 224,50
Nicienie tworzące cysty w glebie 163,00
Nicienie w organach spichrzowych (przechowalnia/chłodnia) 52,00
Nicienie w roślinach (cała roślina/sezon wegetacyjny) 83,00
Nicienie wolnożyjące w glebie + nicienie w roślinach 292,00
Całkowita zawartość makro- i mikroelementów w glebie (Ca, Mg, P, K, S, Cl, Zn, Fe, Mn, Cu)
70,00
50,00*
Zawartość przyswajalnych makro- i mikroelementów w glebie (N-NO3, K, Mg, Ca, P, Cu, Mn, Fe, Zn ) + pH + zalecenia nawozowe
120,00
100,00*
Oznaczenie ilości kadmu (Cd) w glebie
70,00
50,00*
Przygotowanie zaleceń nawozowych na podstawie wyników badań 10,00
Nowość! Określenie zawartości fosforu zapasowego w glebie (fosfor, który może zostać udostępniony roślinom przy zastosowaniu produktu biologicznego np. bakterii Bacillus Megaterium) 50,00
Pobierania prób gleby do badań (tylko region krakowski) 20,00
Monitoring w uprawach polowych
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 1 gatunek rośliny 500,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 2 gatunki roślin 800,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 3 i więcej gatunków 1000,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu – producenci firmy Amplus 300,00*
Zakup stacji meteorologicznej w przypadku lokalizacji poza objętym obszarem 11 685,00
Monitoring w uprawach pod osłonami
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu 1000,00
Zakup stacji meteorologicznej dedykowanej uprawom pod osłonami 5 780,00
Interfejs do podłączenia czujników EC i pH 2 300,00
Czujnik EC 1 685,00
Czujnik pH 1 795,00
*cena dla producentów firmy Amplus
Close Menu