CENNIK

Rodzaj analizy/usługi Cena brutto [PLN]
Analizy gleby i roślin
Patogeny w roślinach powodujące choroby grzybowe
185,00
150,00*
Patogeny w glebie: Verticillium sp., Phytophthora sp., kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) (1 patogen) 235,00
Nicienie wolnożyjące w glebie 250,00
Nicienie tworzące cysty w glebie 197,00
Nicienie w organach spichrzowych (przechowalnia/chłodnia) 87,00
Nicienie w roślinach (cała roślina/sezon wegetacyjny) 110,00
Pakiet Gleba + Roślina: nicienie wolnożyjące w glebie + nicienie w roślinach 330,00
Pakiet Gleba: nicienie wolnożyjące + nicienie tworzące cysty 382,00
Całkowita zawartość makro- i mikroelementów w glebie (Ca, Mg, P, K, S, Cl, Zn, Fe, Mn, Cu)
70,00
50,00*
Zawartość przyswajalnych makro- i mikroelementów w glebie (N-NO3, K, Mg, Ca, P, Cu, Mn, Fe, Zn ) + pH + zalecenia nawozowe
120,00
100,00*
Oznaczenie ilości kadmu (Cd) w glebie
70,00
50,00*
Analiza liści na zawartość makro- i mikroskładników 150,00
Przygotowanie zaleceń nawozowych na podstawie wyników badań 10,00
Nowość! Określenie zawartości fosforu zapasowego w glebie (fosfor, który może zostać udostępniony roślinom przy zastosowaniu produktu biologicznego np. bakterii Bacillus Megaterium) 50,00
Pobierania prób gleby do badań (tylko region krakowski) 20,00
Badanie pozostałości środków ochrony roślin 504,30
Monitoring w uprawach polowych
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 1 gatunek rośliny 500,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 2 gatunki roślin 800,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 3 i więcej gatunków 1000,00
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu – producenci firmy Amplus 300,00*
Zakup stacji meteorologicznej w przypadku lokalizacji poza objętym obszarem 11 685,00
Monitoring w uprawach pod osłonami
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu 1000,00
Zakup stacji meteorologicznej dedykowanej uprawom pod osłonami 5 780,00
Interfejs do podłączenia czujników EC i pH 2 300,00
Czujnik EC 1 685,00
Czujnik pH 1 795,00
*cena dla producentów firmy Amplus
Close Menu