CENNIK

MONITORING CHORÓB I SZKODNIKÓW

Monitoring chorób i szkodników w uprawach polowych
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do platformy informacyjnej w wybranym regionie*
1 gatunek rośliny 500,00 zł brutto
2 gatunki roślin 800,00 zł brutto
3 i więcej gatunków roślin 1000,00 zł brutto
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji szkodników w wybranym regionie* 300,00 zł brutto
Stacja meteorologiczna polowa IMT 200 wyposażona w czujniki: temperatury powietrza, temperatury gleby, wilgotności względnej powietrza, zwilżenia liścia oraz wskaźnik opadów 11 990,00 zł brutto
Czujnik do pomiaru temperatury gleby 849,00 zł brutto
*mapa regionów objętych monitoringiem: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/
Monitoring chorób w uprawach pod osłonami
Stacja meteorologiczna dedykowana pod osłony EcoD3 wyposażona w czujniki: temperatury powietrza, temperatury gleby, wilgotności względnej powietrza, zwilżenia liścia 5 400,00 zł brutto
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do platformy informacyjnej 1000,00 zł brutto
Interfejs do podłączenia czujników EC i pH 2 490,00 zł brutto
Czujnik EC 1 732,00 zł brutto
Czujnik pH 1 952,00 zł brutto
ia
Close Menu