Diagnostyka
i doradztwo

 • Badania gleby pod względem zapotrzebowania nawożeniowego przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia
 • Badania liści pod względem zawartości makro i mikroskładników (badanie porównawcze roślin)
 • Badania obecności nicieni w glebie i roślinach
 • Badania mikroskopowe roślin pod względem rozpoznania objawów chorobowych powodowanych przez grzyby
 • Badania patogenów w glebie: Verticillium sp., Phytophthora sp., kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae)
 • Doradztwo w zakresie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na podstawie systemu monitoringu i sygnalizacji
 • Badanie składu powietrza w magazynach i komorach chłodniczych pod względem identyfikacji grzybów wpływających na stan zagrożenia mikrobiologicznego
 • Badanie parametrów fizykochemicznych roztworów wody
Badania gleby
Badania liści
Badania pozostałości środków ochrony roślin
Patogeny roślin
Badania roztworów
Patogeny glebowe i nicienie

Badanie parametrów fizykochemicznych gleby

Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju Twoich roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na kondycję roślin, jakość i ilość plonu. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby.

Nasze Laboratorium oferuje następujące pakiety badań:

Pakiet 1: Makroelementy + pH (metoda ogrodnicza)

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Przewodnictwo elektryczne (EC)
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód).

Pakiet 2: Makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K (badanie dla celów ogrodniczych)

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Przewodnictwo elektryczne (EC)
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab

Pakiet 3: Makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K + próchnica (badanie dla celów ogrodniczych)

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Przewodnictwo elektryczne (EC)
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab
 • Zawartość próchnicy.

Pakiet 4: Zapasowe formy P i K

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab, która umożliwia określenie puli zapasowych, potencjalnie dostępnych form mineralnych tych pierwiastków. Dzięki zastosowaniu specjalnych mikroorganizmów, mogą być one udostępnione roślinom.

Pakiet 5: Analiza gleby na możliwość wystąpienia przekroczenia kadmu (Cd) w produkcie

 • Kadm łatwo przyswajalny przez rośliny,
 • Kadm łatwo dostępny dla roślin,
 • Kadm potencjalnie dostępny dla roślin,
 • Cynk łatwo przyswajalny przez rośliny,
 • Cynk łatwo dostępny dla roślin,
 • Cynk potencjalnie dostępny dla roślin,
 • Odczyn gleby (pH w H2O),
 • Wapń łatwo przyswajalny przez rośliny,
 • Substancja organiczna (próchnica).

Próbkę do analizy należy sporządzić według ogólnych wytycznych:

 • pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni działki, poruszając się zygzakiem. Pojedyncze próbki z jednej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadze do 1 kg.

Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm

Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka.

Próbek nie należy pobierać:

 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby)
 • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
 • po nawożeniu organicznym,
 • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów

Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisywać niezmywalnym pisakiem lub przyklejać kartkę na powierzchni opakowania):

 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (Opcjonalnie)

Pozostałe informacje należy zamieścić w formularzu poboru próbek. Należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami formularz znajdujący się na samym dole strony. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką.

Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób glebowych należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres:

Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Niegardów 26, 32-104 Koniusza

Badanie liści

Analizę części wskaźnikowych roślin (liści) wykonuje się aby zweryfikować aktualny stan ich odżywienia, poprzez określenie zawartości makro i mikroelementów w liściach badanych roślin. Trzeba pamiętać, że nie tylko niedobór, ale również i nadmiar składników pokarmowych wpływa w sposób szkodliwy na całą roślinę. Należy mieć świadomość tego, że w wielu przypadkach zasobność gleby w dany pierwiastek nie przekłada się na jego zawartość w roślinie, gdyż prawidłowe odżywienie roślin nie zależy tylko i wyłącznie od ilości dostępnych składników pokarmowych w glebie, ale również od innych właściwości gleby, czynników atmosferycznych oraz obecności szkodników i patogenów chorobotwórczych. Właśnie dlatego tak ważnym jest wykonywanie regularnie kompleksowych badań, w tym badań liści. Coraz częściej producenci decydują się na wykonanie analizy liści, a zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystują do lepszego zarządzania własną uprawą, co przekłada się na poprawienie jakości oraz ilości ich plonów.

Nasze Laboratorium oferuje następujące pakiety badań liści:

Pakiet 6: Badanie liści pod kątem określenia stanu odżywienia roślin

 • Określenie zawartości makroelementów w liściach roślin (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka),
 • Określenie zawartości mikroelementów w liściach roślin (miedź, żelazo, mangan, cynk).

Więcej niezbędnych informacji związanych z oferowanym badaniem (cel analizy, terminy i sposób pobieranie próbek) znajdziesz tutaj 

Pakiet 7: Badanie porównawcze liści dwóch próbek tego samego gatunku roślin

 • Określenie oraz porównanie zawartości makroelementów (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka) i mikroelementów (miedź, żelazo, mangan, cynk) w dwóch próbkach liści tego samego gatunku roślin uprawianych na tym samym stanowisku.

Więcej niezbędnych informacji związanych z oferowanym badaniem (cel analizy, terminy i sposób pobieranie próbek) znajdziesz tutaj

Badania pozostałości środków ochrony roślin

Opis postepowania

Sposób wyboru próby pierwotnej, z której będzie wybrana próba reprezentatywna* .

 • Próbę należy wybrać w sposób losowy, z obszaru produkcyjnego w fazie dojrzałości zbiorczej produktu, należy zachować okres karencji. 

Pobieranie próby

 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:
  • truskawki – pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów;
  • porzeczki lub winorośli – pobiera się grona owoców
Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców
Drzewa owocowe Krzewy owocowe Truskawki, Maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha) Liczba drzew Powierzchnia uprawy (ha) Liczba krzewów Powierzchnia uprawy (ha) Liczba miejsc
Do 0, 5 5 Do 0,5 5-10 Do 0,1 5
0,5-1 10 0,5-1 10-15 0,1-05 10
1-10 20 1-2 20 >0,5 20
10-30 25 >2 30
>30 Min.30
 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach.
Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonych w tabeli nr1. w jeden z niżej podanych sposobów:
 • po przekątnej powierzchni pola:
 • zakosami wzdłuż powierzchni pola:

 

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:
 • ziemniaków oraz roślin korzeniowych- z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;
 • kapusty brukselskiej – próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
 • pomidora, ogórka i papryki – owoce pobiera się z rożnych stron i wysokości rośliny.
Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych
Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia upraw (ha) Liczba miejsc
<1 5-10
1-5 10-15
5-10 15-20
10-20 20-25
>20 25-30
 1. Dostarczenie prób do laboratorium.
Próbę należy zabezpieczyć po pobraniu do czasu dostarczenia do laboratorium w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia  produktu. Opakowania (np. w worki z folii polietylenowej lub worki raszlowe nie używane do żadnych innych celów) zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność prób oraz niezmienność jej składu. Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o formularz zgłoszeniowy. Pobrane próbki należy możliwie jak najszybciej dostarczyć na adres Agro Smart Lab Sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 1. Wielkość minimalnych próbek do wysyłki.
Produkty o małych rozmiarach (np. owoce jagodowe, kapusta brukselska, groch fasola)- 1 kg Produkty o średnich rozmiarach (np. jabłka, marchew, cebula, pomidory)- 1 kg (co najmniej 10 szt.) Produkty o dużych rozmiarach (np. kapusta, ogórki, winogrona w gronach)- 2 kg (co najmniej 5 szt.) Nać pietruszki- 0,5 kg Zioła- 0,2 kg *Próba reprezentatywna – część produktu wybrana do badania metodami losowymi, przeznaczona do dostarczenia informacji na temat zawartości pestycydów w uprawianym gatunku

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 1-4 dni od dostarczenia materiału.

Badanie diagnostyczne roślin na obecność patogenów powodujących choroby grzybowe

Instrukcja poboru prób roślin

 1. Próbę do badań mogą stanowić całe rośliny lub ich fragmenty z widocznymi objawami chorobowymi:
  • kilka roślin (3-5 szt.) świeżo pobranych z widocznymi objawami chorobowymi, takich które nie uległy całkowitemu zamarciu, wraz z korzeniami,
  • fragmenty roślin wieloletnich np. liście, pędy z objawami chorobowymi (minimum 5 szt.)
  • warzywa i owoce świeżo zerwane lub z przechowalni. Próba powinna zawierać 3-5 szt. W przypadku niektórych roślin kapustnych i dyniowatych próbę może stanowić jedna sztuka.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe wraz z bibułą nasączoną wodą. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby – choroby roślin” (zał. nr.3) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyśpieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 7-10 dni od dostarczenia materiału.

Badanie parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych

Badanie parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych

 

Laboratorium Agro Smart Lab oferuje wykonanie badań parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych Badanie umożliwia określenie przydatności wody do nawodnienia i tworzenia pożywek, określenie składu pożywek, przelewu i wyciągów z mat uprawowych. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz analizowanych parametrów fizykochemicznych wraz ze wskazaniem metody analitycznej wykorzystanej do badania.

Tab. 1. Wykaz badanych parametrów oraz wykorzystanych metod analitycznych.

Parametr
Metoda
Odczyn (pH)
Potencjometryczna
Przewodnictwo elektryczne (EC)
Konduktometryczna
Wodorowęglany (HCO3-)
Miareczkowanie
Azot azotanowy (N-NO3-)
Potencjometryczna
Chlorki (Cl-)
Potencjometryczna
Fosfor (P)
ICP-OES
Potas (K)
ICP-OES
Sód (Na)
ICP-OES
Wapń (Ca)
ICP-OES
Magnez (Mg)
ICP-OES
Siarka (S)
ICP-OES
Krzem (Si)
ICP-OES
Żelazo (Fe)
ICP-OES
Mangan (Mn)
ICP-OES
Cynk (Zn)
ICP-OES
Bor (B)
ICP-OES
Miedź (Cu)
ICP-OES
Molibden (Mo)
ICP-OES

Przedmiot analizy: Woda, pożywki, przelew, wyciągi z mat uprawowych

Sposób pobrania próbki: Badany roztwór należy umieścić w specjalnych, wolnych od zanieczyszczeń, pojemnikach o pojemności ok 0,5 l. Jeden pojemnik na jeden rodzaj analizowanej próbki. Zalecamy wykorzystywanie nowych pojemników, w których nie znajdowały się inne roztwory lub materiały mogące wpływać na wynik oznaczeń. W przypadku umieszczania analizowanych roztworów w butelkach po wodzie, należy ją koniecznie przepłukać kilkukrotnie (np. 3 razy) roztworem, który będzie analizowany. Takie działanie pozwoli ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia analizowanego roztworu substancjami zawartymi w butelce. Jednocześnie przestrzegamy przed wysyłaniem próbek w butelkach, które były użytkowane w innym celu, ponieważ może to zwiększyć

Opis próbki: Wszystkie informacje dotyczące próbki (termin pobrania, przedmiot analizy itd.) należy zapisać na formularzu dostępnym na dole strony. Formularz należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do paczki zawierające próbki, w przeciwnym razie analiza nie zostanie wykonana ze względu na brak danych umożliwiających przesłanie wyników. Na pojemniku należy wpisać (markerem niezmywalnym) imię i nazwisko oraz numer próbki tożsamy z tym podanym w formularzu.

Sposób dostarczenia próbki: Próbki można dostarczyć osobiście do siedziby Agro Smart Lab, jak również można je wysłać kurierem na adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza. Jako adresata proszę wpisać Agro Smart Lab Sp. z o.o.

W celu otrzymania wyników analizy w tym samym tygodniu próbki należy dostarczyć do Laboratorium Agro Smart Lab najpóźniej w środę do godziny 12. Sugerujemy pobranie próbek w niedziele i wysłanie ich w poniedziałek – zwykle czas dostawy paczki kurierem wynosi jeden dzień roboczy. Analizy wykonujemy w każdą środę i czwartek. W piątek wysyłane są sprawozdania z badań.

Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność patogenów i nicieni

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
  • powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,
 2. W celu uzyskania próby ogólnej:
  • pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
  • pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola
 3. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 4. Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki

Instrukcja poboru prób roślin w trakcie wegetacji wraz z glebą lub samych roślin z przechowalni, chłodni

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
  • do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
  • próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu) lub warzywa i owoce z przechowalni,
  • rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
  • w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby- patogeny glebowe i nicienie” (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analiz dostępne są w ciągu 7-14 dni od dostarczenia materiału. 

Close Menu