Diagnostyka
i doradztwo

 • Badania gleby pod względem zapotrzebowania nawożeniowego przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
 • Badania mikroskopowe gleby pod względem występowania patogenów chorobotwórczych przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
 • Badania mikroskopowe roślin pod względem rozpoznania objawów chorobowych.
 • Doradztwo w zakresie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na podstawie systemu monitoringu i sygnalizacji.
 • Badanie składu powietrza w komorach chłodniczych i wody w myjkach oraz w systemach wodnego rozładunku pod względem identyfikacji grzybów i bakterii wpływających na pogorszenie jakości i zagrożenia mikrobiologicznego.

BADANIA GLEBY

Instrukcja pobierania próbek glebowych z gruntów ornych

 1. Sporządzić próbkę ogólną według wytycznych:
 • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni terenu, które mają reprezentować próbka ogólną o wadze 0,5-1 kg
 1. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby).
 2. Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha
 3. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm, kolejno wykonując czynności:
 • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
 • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
 • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
 • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
 • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 1. Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. Szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15 – 20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić od 0,5 do 1 kg gleby do pudełka lub foliowego woreczka.
 1. Próbek nie należy pobierać:
 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby).
 1. Próbek nie pobierać:
 • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
 • po nawożeniu organicznym,
 • oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.
 1. Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki pierwotne,
 • datę pobrania próbki.
 1. Należy uzupełnić poniższy „Formularz poboru prób glebowych do badania na zawartość makro- i mikroelementów” (zał. Nr. 1) i zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką.
 2. Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób glebowych (zał. 1) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 
Close Menu