Diagnostyka
i doradztwo

 • Badania gleby pod względem zapotrzebowania nawożeniowego przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
 • Badania mikroskopowe gleby pod względem występowania patogenów chorobotwórczych przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
 • Badania mikroskopowe roślin pod względem rozpoznania objawów chorobowych.
 • Doradztwo w zakresie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na podstawie systemu monitoringu i sygnalizacji.
 • Badanie składu powietrza w komorach chłodniczych i wody w myjkach oraz w systemach wodnego rozładunku pod względem identyfikacji grzybów i bakterii wpływających na pogorszenie jakości i zagrożenia mikrobiologicznego.
Badania gleby
Patogeny glebowe
Patogeny roślin

Instrukcja pobierania próbek glebowych z gruntów ornych

 1. Sporządzić próbkę ogólną według wytycznych:
  • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni terenu, które mają reprezentować próbka ogólną o wadze 0,5-1 kg
 2. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby).
 3. Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha
 4. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 5. Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. Szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15 – 20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić od 0,5 do 1 kg gleby do pudełka lub foliowego woreczka.
 6. Próbek nie należy pobierać:
  • na obrzeżach pola do 5 m,
  • w miejscach po stogach i kopcach,
  • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
  • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby).
 7. Próbek nie pobierać:
  • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
  • po nawożeniu organicznym,
  • oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.
 8. Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki pierwotne,
  • datę pobrania próbki.
 9. Należy uzupełnić poniższy „Formularz poboru prób glebowych do badania na zawartość makro- i mikroelementów” (zał. Nr. 1) i zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką.
 10. Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób glebowych (zał. 1) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza

Instrukcja poboru prób gleby do badań poza wegetacją

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar o jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
  • powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,
 2. W celu uzyskania próby ogólnej:
  • pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
  • pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola
 3. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 4. Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki.

Instrukcja poboru prób gleby wraz z roślinami w trakcie wegetacji

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
  • do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
  • próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu),
  • rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
  • w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby- patogeny glebowe i nicienie” (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analiz zwykle są gotowe w ciągu 14 dni. Czas ten może się wydłużyć w przypadku większej liczby prób bądź skrócić w przypadku pojedynczych prób.

Instrukcja poboru prób roślin

 1. Próbę do badań mogą stanowić całe rośliny lub ich fragmenty z widocznymi objawami chorobowymi:
  • kilka roślin (3-5 szt.) świeżo pobranych z widocznymi objawami chorobowymi, takich które nie uległy całkowitemu zamarciu, wraz z korzeniami,
  • fragmenty roślin wieloletnich np. liście, pędy z objawami chorobowymi (minimum 5 szt.)
  • warzywa i owoce świeżo zerwane lub z przechowalni. Próba powinna zawierać 3-5 szt. W przypadku niektórych roślin kapustnych i dyniowatych próbę może stanowić jedna sztuka.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe wraz z bibułą nasączoną wodą. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby – choroby roślin” zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyśpieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 7-10 dni od dostarczenia materiału.

Close Menu