Diagnostyka
i doradztwo

Wybierz badanie
dla siebie

Badania gleby
Badania podłoży
Badania pozostałości środków ochrony roślin
Patogeny roślin
Badania roztworów
Patogeny glebowe i nicienie
Badania liści

Badania fizykochemiczne gleb dla celów ogrodniczych, sadowniczych i rolnych

Dzięki badaniom gleby uzyskasz niezbędną wiedzę na temat parametrów fizykochemicznych gleb, które istotnie wpływają na prawidłowy rozwój Twoich roślin. Uzyskane informacje wykorzystasz w praktyce poprawiając jakość i ilość plonów, a także ograniczysz koszty nawożenia. W naszym Laboratorium przebadasz gleby mineralne, mineralno-organiczne, ciężkie, średnie i lekkie przeznaczone pod uprawy ogrodnicze, rolne i sadownicze.

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne do wzrostu makro i mikroelementy takie jak azot, fosfor, potas, bor, cynk czy mangan jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów pod względem jakościowym i ilościowym. Zarówno niedobór jak i nadmiar pierwiastków w glebie może wpłynąć negatywnie na kondycję Twoich roślin. Wprowadzając zbyt mało lub zbyt dużo nawozów narażasz siebie i swoją plantację na niepotrzebne straty i nadmierne koszty. Uregulowany odczyn gleby (pH) wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby. Próchnica glebowa wpływa na żyzność gleby i stanowi dla roślin źródło niektórych pierwiastków takich jak azot.

Wykonując badania w naszym Laboratorium sprawdzisz czy Twoja gleba jest wystarczająco zasobna w pierwiastki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Dowiesz się czy gleba, na której zamierzasz uprawiać rośliny posiada odpowiedni odczyn. Sprawdzisz zawartość próchnicy glebowej i dowiesz się ile azotu może udostępnić Twoim roślinom w trakcie sezonu wegetacyjnego.  

Do każdego raportu dodajemy informację na temat poziomu zasobności gleby w dany pierwiastek lub parametr fizykochemiczny (np. odczyn gleby). Ponadto podajemy liczby graniczne, czyli prawidłowy zakres zwartości danego pierwiastka jaki należy utrzymywać w glebie, aby zapewnić możliwie najlepsze warunki do wzrostu poszczególnych gatunków roślin. Zastrzegamy, że nie posiadamy liczb granicznych do wszystkich gatunków roślin.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasze Laboratorium oferuje następujące pakiety badań gleby pod uprawy ogrodnicze, rolne i sadownicze. Obok każdego pakietu znajduje się podgląd raportu jaki otrzymasz.

Badanie gleb Pakiet 1:

Makroelementy + pH

 • Odczyn gleby (pH w H2O).
 • Przewodnictwo elektryczne (EC),
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Opcjonalnie: zalecenia nawozowe.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

Badanie gleb Pakiet 2:

Makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K

 • Odczyn gleby (pH w H2O).
 • Przewodnictwo elektryczne (EC),
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab,
 • Opcjonalnie: zalecenia nawozowe.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

Badanie gleb Pakiet 3:

Makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K + próchnica

 • Odczyn gleby (pH w H2O).
 • Przewodnictwo elektryczne (EC),
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden),
 • Zapasowe, trudnodostępne dla roślin formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab,
 • Zawartość próchnicy + informacja o ilości udostępnionego azotu,
 • Opcjonalnie: zalecenia nawozowe.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

Badanie gleb Pakiet 4:

Zapasowe formy P i K

Autorska metoda Agro Smart Lab, która umożliwia określenie puli zapasowych, (trudnodostępnych dla roślin) form mineralnych fosforu i potasu. Informacja na temat zasobności gleb w zapasowe formy fosforu i potasu pozwala lepiej określić zapotrzebowanie nawozowe na te składniki. Część pierwiastków z tej puli może zostać udostępniona roślinie w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego, dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie dużych dawek nawozów. W przypadku zapasowych form fosforu ich wysoka zawartość w glebie umożliwia zastosowanie biologicznych preparatów zawierających odpowiednie szczepy bakterii, które udostępniają roślinom fosfor z form trudnodostępnych. W niektórych przypadkach umożliwia to całkowite ograniczenie stosowania mineralnych nawozów fosforowych.

 • Zawartość zapasowych (trudnodostępnych dla roślin) form fosforu i potasu w glebie.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

Badanie gleb Pakiet 5:

Analiza gleby na możliwość wystąpienia przekroczenia kadmu (Cd) w produkcie

Dzięki tej analizie sprawdzisz jakie jest ryzyko wystąpienia przekroczenia kadmu w danym gatunku rośliny, w oparciu o wyniki parametrów fizykochemicznych gleby, które w istotny sposób wpływają na pobieraniu kadmu przez rośliny.

 • Odczyn gleby (pH w H2O),
 • Zawartość próchnicy,
 • Wysycenie kompleksu sorpcyjnego,
 • Zawartość 3 form kadmu (łatwo dostępna, dostępna i potencjalnie dostępna),
 • Zawartość 3 form cynku (łatwo dostępna, dostępna i potencjalnie dostępna),
 • Zawartość łatwo dostępnego wapnia,
 • Zawartość 2 form manganu, miedzi i żelaza (dostępna i potencjalnie dostępna),
 • Informacja na temat ryzyka wystąpienia przekroczenia kadmu dla danego gatunku rośliny w oparciu o wyniki analizy,
 • Zestaw dodatkowych informacji na temat czynników wpływających na intensywność pobierania kadmu przez rośliny.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

Badanie gleb Pakiet 6:

Substancja organiczna (próchnica)

 • Określenie zawartości substancji organicznej (próchnicy) w glebie,
 • Określenie szacunkowych ilości azotu mineralnego udostępnionego roślinom w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w zależności od zawartości próchnicy i rodzaju gleby.
Zobacz jak wygląda raport

Wyniki Badań

POBIERANIE GLEBY

 • W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanej działki, poruszając się zygzakiem. Próbki pierwotne (pojedyncze) z badanej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. 1 próbka ogólna dla jednego stanowiska.

Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm

Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka. Proces powtórzyć kilkukrotnie w celu zebrania 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych).  Uwaga! W przypadku upraw sadowniczych zaleca się pobranie dwóch próbek z dwóch poziomów: Pierwsza z warstwy gleby 0-20 cm, druga z warstwy gleby 20-40 cm.

Próbek nie należy pobierać:

 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby)
 • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
 • po nawożeniu organicznym,
 • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów.

Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisywać niezmywalnym pisakiem lub przyklejać kartkę na powierzchni opakowania):

 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie).

Pozostałe informacje należy zamieścić w formularzu poboru próbek. Należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami formularz poboru prób glebowych. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką. Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób glebowych należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Niegardów 26, 32-104 Koniusza

Badanie podłoży ogrodniczych

Dzięki badaniom uzyskasz niezbędną wiedzę na temat parametrów fizykochemicznych podłoża, które używasz do produkcji roślin. Uzyskane informacje wykorzystasz w praktyce poprawiając jakość i ilość plonów, a także ograniczysz koszty nawożenia. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne do wzrostu makro i mikroelementy takie jak azot, fosfor, potas, bor, cynk czy mangan jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów pod względem jakościowym i ilościowym. Zarówno niedobór jak i nadmiar pierwiastków w podłożu może wpłynąć negatywnie na kondycję Twoich roślin. Wprowadzając zbyt mało lub zbyt dużo nawozów narażasz siebie i swoją plantację na niepotrzebne straty i nadmierne koszty. Uregulowany odczyn gleby (pH) wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby. Uprawy tunelowe i szklarniowe narażone są na wysokie EC i wysoką zawartość chlorków w podłożu. Zweryfikuj czy Twoje uprawy nie są zagrożone.

W naszym laboratorium wykonasz badania podłoży stosowanych do produkcji roślin dla celów ogrodniczych (warzywa, owoce, rośliny ozdobne), prowadzonych w szklarniach, pod tunelami, pod osłonami i w szkółkach.

Zakres badań obejmuje oznaczenie w podłożu:

 • Odczynu (pH w H2O),
 • Przewodnictwa elektrycznego (EC),
 • Chlorków (Cl),
 • Sodu,
 • Azotu mineralnego (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementów (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka),
 • Mikroelementów (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden).

Do każdego raportu dodajemy informację na temat poziomu zasobności podłoża  w dany pierwiastek lub parametr fizykochemiczny (np. odczyn). Ponadto podajemy liczby graniczne czyli prawidłowy zakres zwartości danego pierwiastka jaki należy utrzymywać w podłożu aby zapewnić możliwie najlepsze warunki do wzrostu poszczególnych gatunków roślin. Zastrzegamy, że nie posiadamy liczb granicznych do wszystkich gatunków roślin.

Zobacz jak wygląda raport

Wykonujemy badania następujących rodzajów podłoży:

 • Podłoża organiczne (np. torf wysoki, torf niski, włókna kokosowe, kora)
 • Podłoża organiczno-mineralne (np. torf zmieszany z glinką)
 • Podłoża mineralne i inertne (np. zeolit)
 • Substraty do uprawy roślin (np. ziemia uniwersalna)

Metodyka badawcza: Ekstrakcja makroelementów, sodu, chlorków i boru metodą uniwersalną. Ekstrakcja pozostałych mikroelementów metodą uniwersalną w modyfikacji Nowosielskiego . Oznaczenie pierwiastków w roztworze przy wykorzystaniu spektrometru ICP-OES oraz elektrod jonoselektywnych. pH metodą potencjometryczną, EC konduktometryczną.

POBIERANIE PRÓBEK

Ze względu na różną specyfikę produkcji roślin z wykorzystaniem podłoży ogrodniczych, kwestia pobrania próbki jest sprawą indywidualną i zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia uprawy. Poniżej zamieszczono ogólne informacje związane z pobieraniem próbek podłoży ogrodniczych do badań ze wskazaniem ilości materiału koniecznego do wykonania badań i sposobu opisania próbki.

Przed posadzeniem roślin:

W przypadku badania świeżo zakupionego podłoża w celu sprawdzenia stopnia zasobności poszczególnych składników należy pobrać próbki z co najmniej 3 różnych worków, a w każdym worku pobrać próbkę z 3 różnych miejsc. Pojedyncze próbki należy wymieszać ze sobą i sporządzić jedną próbkę ogólną, która powinna ważyć od 0.5 do 1 kg.

W trakcie uprawy roślin:

W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać kilka- kilkadziesiąt próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanego stanowiska. Próbki pierwotne pobiera się na głębokość systemu korzeniowego z pojemników, donic, rynien itp. , w których umieszczone są rośliny. Próbki pierwotne (pojedyncze) należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. W przypadku upraw pod tunelami zaleca się wykonywać badania osobno dla każdego tunelu.

Pakowanie i oznakowanie próbek:

Zaleca się, aby próbki podłoża do badania pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisać niezmywalnym pisakiem lub przykleić kartkę na powierzchni opakowania):

 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer stanowiska z której pobrano próbki (opcjonalnie)

Pozostałe informacje należy zamieścić w formularzu poboru próbek. Należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami formularz znajdujący się na samym dole strony. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką.

Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób podłoży ogrodniczych należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres:

Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Niegardów 26, 32-104 Koniusza

Badania pozostałości środków ochrony roślin

Opis postepowania

Sposób wyboru próby pierwotnej, z której będzie wybrana próba reprezentatywna* .

 • Próbę należy wybrać w sposób losowy, z obszaru produkcyjnego w fazie dojrzałości zbiorczej produktu, należy zachować okres karencji. 

Pobieranie próby

 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:
  • truskawki – pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów;
  • porzeczki lub winorośli – pobiera się grona owoców
Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców
Drzewa owocowe Krzewy owocowe Truskawki, Maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha) Liczba drzew Powierzchnia uprawy (ha) Liczba krzewów Powierzchnia uprawy (ha) Liczba miejsc
Do 0, 5 5 Do 0,5 5-10 Do 0,1 5
0,5-1 10 0,5-1 10-15 0,1-05 10
1-10 20 1-2 20 >0,5 20
10-30 25 >2 30
>30 Min.30
 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach.
Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonych w tabeli nr1. w jeden z niżej podanych sposobów:
 • po przekątnej powierzchni pola:
 • zakosami wzdłuż powierzchni pola:

 

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:
 • ziemniaków oraz roślin korzeniowych- z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;
 • kapusty brukselskiej – próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
 • pomidora, ogórka i papryki – owoce pobiera się z rożnych stron i wysokości rośliny.
Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych
Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia upraw (ha) Liczba miejsc
<1 5-10
1-5 10-15
5-10 15-20
10-20 20-25
>20 25-30
 1. Dostarczenie prób do laboratorium.
Próbę należy zabezpieczyć po pobraniu do czasu dostarczenia do laboratorium w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia  produktu. Opakowania (np. w worki z folii polietylenowej lub worki raszlowe nie używane do żadnych innych celów) zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność prób oraz niezmienność jej składu. Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o formularz zgłoszeniowy. Pobrane próbki należy możliwie jak najszybciej dostarczyć na adres Agro Smart Lab Sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 1. Wielkość minimalnych próbek do wysyłki.
Produkty o małych rozmiarach (np. owoce jagodowe, kapusta brukselska, groch fasola)- 1 kg Produkty o średnich rozmiarach (np. jabłka, marchew, cebula, pomidory)- 1 kg (co najmniej 10 szt.) Produkty o dużych rozmiarach (np. kapusta, ogórki, winogrona w gronach)- 2 kg (co najmniej 5 szt.) Nać pietruszki- 0,5 kg Zioła- 0,2 kg *Próba reprezentatywna – część produktu wybrana do badania metodami losowymi, przeznaczona do dostarczenia informacji na temat zawartości pestycydów w uprawianym gatunku

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 1-4 dni od dostarczenia materiału.

Badanie diagnostyczne roślin na obecność patogenów powodujących choroby grzybowe

Instrukcja poboru prób roślin

 1. Próbę do badań mogą stanowić całe rośliny lub ich fragmenty z widocznymi objawami chorobowymi:
  • kilka roślin (3-5 szt.) świeżo pobranych z widocznymi objawami chorobowymi, takich które nie uległy całkowitemu zamarciu, wraz z korzeniami,
  • fragmenty roślin wieloletnich np. liście, pędy z objawami chorobowymi (minimum 5 szt.)
  • warzywa i owoce świeżo zerwane lub z przechowalni. Próba powinna zawierać 3-5 szt. W przypadku niektórych roślin kapustnych i dyniowatych próbę może stanowić jedna sztuka.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe wraz z bibułą nasączoną wodą. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby – choroby roślin” (zał. nr.3) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyśpieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analizy dostępne są 7-10 dni od dostarczenia materiału.

Badanie parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych

Laboratorium Agro Smart Lab oferuje wykonanie badań parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych. Badanie umożliwia określenie przydatności wody do nawodnienia i tworzenia pożywek, określenie składu pożywek, przelewu i wyciągów z mat uprawowych. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz analizowanych parametrów fizykochemicznych wraz ze wskazaniem metody analitycznej wykorzystanej do badania.

Przedmiot analizy: Woda, pożywki, przelew, wyciągi z mat uprawowych

Sposób pobrania próbki: Badany roztwór należy umieścić w specjalnych, wolnych od zanieczyszczeń, pojemnikach o pojemności ok 0,5 l. Jeden pojemnik na jeden rodzaj analizowanej próbki. Zalecamy wykorzystywanie nowych pojemników, w których nie znajdowały się inne roztwory lub materiały mogące wpływać na wynik oznaczeń. W przypadku umieszczania analizowanych roztworów w butelkach po wodzie, należy ją koniecznie przepłukać kilkukrotnie (np. 3 razy) roztworem, który będzie analizowany. Takie działanie pozwoli ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia analizowanego roztworu substancjami zawartymi w butelce. Jednocześnie przestrzegamy przed wysyłaniem próbek w butelkach, które były użytkowane w innym celu, ponieważ może to zwiększyć

Opis próbki: Wszystkie informacje dotyczące próbki (termin pobrania, przedmiot analizy itd.) należy zapisać na formularzu dostępnym na dole strony. Formularz należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do paczki zawierające próbki, w przeciwnym razie analiza nie zostanie wykonana ze względu na brak danych umożliwiających przesłanie wyników. Na pojemniku należy wpisać (markerem niezmywalnym) imię i nazwisko oraz numer próbki tożsamy z tym podanym w formularzu.

Sposób dostarczenia próbki: Próbki można dostarczyć osobiście do siedziby Agro Smart Lab, jak również można je wysłać kurierem na adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza. Jako adresata proszę wpisać Agro Smart Lab Sp. z o.o.

W celu otrzymania wyników analizy w tym samym tygodniu próbki należy dostarczyć do Laboratorium Agro Smart Lab najpóźniej w środę do godziny 12. Sugerujemy pobranie próbek w niedziele i wysłanie ich w poniedziałek – zwykle czas dostawy paczki kurierem wynosi jeden dzień roboczy. Analizy wykonujemy w każdą środę i czwartek. W piątek wysyłane są sprawozdania z badań.

Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność patogenów i nicieni

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
  • powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,
 2. W celu uzyskania próby ogólnej:
  • pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
  • pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola
 3. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 4. Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki

Instrukcja poboru prób roślin w trakcie wegetacji wraz z glebą lub samych roślin z przechowalni, chłodni

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
  • do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
  • próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu) lub warzywa i owoce z przechowalni,
  • rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
  • w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby- patogeny glebowe i nicienie” (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
 3. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 4. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analiz dostępne są w ciągu 7-14 dni od dostarczenia materiału. 

Badanie liści

Analizę części wskaźnikowych roślin (liści) wykonuje się w celu zweryfikowania aktualnego stanu ich odżywienia, poprzez określenie zawartości makro i mikroelementów w liściach badanych roślin. Należy wiedzieć, że nie tylko niedobór, ale również i nadmiar składników pokarmowych wpływa w sposób szkodliwy na całą roślinę. Każdy producent powinien mieć świadomość tego, że w wielu przypadkach zasobność gleby w dany pierwiastek nie przekłada się na jego zawartość w roślinie, gdyż prawidłowe odżywienie roślin nie zależy tylko i wyłącznie od ilości dostępnych składników pokarmowych w glebie, ale również od innych właściwości gleby, czynników atmosferycznych oraz obecności szkodników i patogenów chorobotwórczych. Właśnie dlatego tak ważnym jest wykonywanie regularnie kompleksowych badań, w tym badań liści. Coraz częściej producenci decydują się na wykonanie analizy liści, a zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystują do lepszego zarządzania własną uprawą, co przekłada się na poprawienie jakości oraz ilości ich plonów.

Nasze Laboratorium oferuje badanie liści wszystkich gatunków roślin. Posiadamy liczby graniczne umożliwiające weryfikację stanu odżywienia roślin do następujących gatunków: czosnek, cebula, szparagi, fasola, fasola szparagowa, jarmuż, brukselka, ogórek, kalafior, brokuł, kapusta, sałata, seler, groch, papryka, marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, pomidor, migdały, jabłoń, morela, wiśnia, czereśnia, cytrusy, brzoskwinie, śliwa, grusza, orzechy włoskie, truskawki, maliny, borówki, konopie, ziemniak, burak cukrowy, pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, lucerna, rzepak, tytoń, krzewy i drzewa liściaste (np. brzoza, grab, buk, dąb, olcha, dereń, trzmielina, kasztanowiec, klon, lipa, magnolia, sumak, jarząb, głóg, topola, wierzba i inne).

Agro Smart Lab oferuje następujące pakiety badań liści:

Badanie liści Pakiet 1: Badanie liści pod kątem określenia stanu odżywienia roślin:

 • Określenie zawartości makroelementów w liściach roślin (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka),
 • Określenie zawartości mikroelementów w liściach roślin (miedź, żelazo, mangan, cynk),
 • Określenie stanu odżywienia roślin na podstawie wyniku analiz i liczb granicznych.

Więcej niezbędnych informacji związanych z oferowanym badaniem (cel analizy, terminy i sposób pobieranie próbek) znajdziesz tutaj

Badanie liści Pakiet 2: Badanie porównawcze liści dwóch próbek tego samego gatunku roślin:

 • Określenie oraz porównanie zawartości makroelementów (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, chlor) w dwóch próbkach liści tego samego gatunku roślin uprawianych na tym samym stanowisku,
 • Określenie oraz porównanie zawartości mikroelementów (miedź, żelazo, mangan, cynk) w dwóch próbkach liści tego samego gatunku roślin uprawianych na tym samym stanowisku.

Więcej niezbędnych informacji związanych z oferowanym badaniem (cel analizy, terminy i sposób pobieranie próbek) znajdziesz tutaj

Close Menu