Elektrolizowana woda (ECA) – nowa skuteczna metoda dezynfekcji systemów nawadniających w uprawach pod osłonami

Fot. 1Objawy raka bakteryjnego

Jak ważna jest dezynfekcja szklarni czy tuneli wiedzą najlepiej Ci, którzy zaniechali tego i rozpoczęli sezon z problemami, a choroby roślin nasilały się w kolejnych miesiącach. Niestety w wielu szklarniach, w których przeprowadzono dezynfekcję systemu nawadniającego i wnętrza obiektu również wystąpiły choroby bakteryjne czy grzybowe. Nasuwa się więc pytanie, gdzie jest przyczyna występowania tych infekcji: zakażone nasiona czy rozsada, niewłaściwa higiena czy nieskuteczna dezynfekcja. W zależności od obiektu, pierwotna przyczyna pojawienia się choroby jest zapewne różna. Skuteczna dezynfekcja jest jednak podstawową czynnością ograniczającą występowanie chorób. Problem polega jednak na tym, że większość przeprowadzanych obecnie dezynfekcji nie eliminuje wszystkich patogenów chorobotwórczych. Przyczyną tego jest m.in. biofilm.

Biofilm – ukryte zagrożenie

Badania przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu wykazały, że większość bakterii, w tym gatunków powiązanych z roślinami, występuje zwykle jako kompleksowe biofilmy. Łatwo formują się one w liniach dystrybucji wody, zbiornikach do magazynowania wody i każdym środowisku wodnym. Biofilm tworzy się, gdy bakterie zaczynają wydalać śluzowatą, lepką substancję (matryca polisacharydowa), która pozwala im przylegać do powierzchni. Masa biofilmu zwykle składa się z wielu gatunków bakterii i często może obejmować grzyby, glony i pierwotniaki. Szlam biofilmu zabezpiecza mikroorganizmy wywołujące choroby, chroniąc je przed dezynfekcją. Bakterie czy grzyby rosnące w biofilmie są zatem znacznie trudniejsze do dezaktywacji, ponieważ wykazują zwiększoną tolerancję na środki biobójcze w porównaniu z pojedynczymi bakteriami. Szlam biofilmu jest również przyczyną zatykania się kapilar.

Biofilm wraz z zanieczyszczeniami organicznymi i mineralnymi        W pierwszej kolejności usuwane są zanieczyszczenia mineralne i organiczne, biofilm jest usuwany na kolejnym etapie

Analiza skuteczności powszechnie stosowanej dezynfekcji

Powyższe informacje na temat biofilmu wskazują na konieczność analizy skuteczności obecnych procedur i praktyk dezynfekcji w odniesieniu do patogenów bakteryjnych, wirusowych i grzybowych.

Niestety powszechnie stosowana dezynfekcja systemów nawadniających kwasem azotowym i podchlorynem sodu jest najczęściej niewystarczająca. Wynika to z tego, że jedno-dwukrotne przepłukanie kwasem azotowym i podchlorynem sodu na koniec sezonu usunie części mineralne i organiczne oraz wolne komórki bakterii czy grzybów, ale nie zawsze usunie biofilm oraz nie zabije wszystkich znajdujących się w nim bakterii, grzybów, pierwotniaków, wirusów oraz przetrwalników.

Poza tym jony podchlorynowe (-OCl), które są główną substancją aktywną podchlorynu sodu są mało skuteczne w zwalczaniu niektórych przetrwalników bakterii i grzybów, gdyż często nie mogą przebić się przez ścianę komórkową.

Dodatkowo należy pamiętać, że biofilm może powstawać w ciągu całego okresu uprawy (do jego powstania wystarczą 1 do 3 tygodnie), jeśli linia nawadniająca nie będzie ciągle lub cyklicznie podawana skutecznej dezynfekcji w sezonie. Groźne patogeny chorobotwórcze mogą bowiem być również przyniesione wraz z nasionami lub materiałem nasadzeniowym na początku sezonu.

Plantacja pomidorów zaatakowana przez rak bakteryjny

Nowe możliwości skutecznej dezynfekcji

Jednym z ostatnich odkryć jest możliwość użycia elektro-chemicznie aktywowanej wody (ECA), zwanej wodą elektrolizowaną (EW) jako środka biobójczego. (Film wyjaśniający co to jest elektrolizowana wodahttps://agrosmartlab.com/co-to-jest-elektrolizowana-woda/film na temat wykorzystania elektrolizowanej wody w rolnictwie w Kanadzie: https://agrosmartlab.com/zastosowanie-elektrolizowanej-wody-w-rolnictwie/.

Jest to wynik nowej koncepcji opracowanej kilkadziesiąt lat temu, ale udoskonalonej w ostatnim dwudziestoleciu w Japonii. ECA została wprowadzona do przemysłu spożywczego, rolniczego i medycznego między innymi w Japonii, USA i Kanadzie – a ostatnio również w Europie. W medycynie jest stosowana do dezynfekcji narzędzi, sterylizacji kanałów nerwowych w stomatologii oraz ostatnio do leczenia bardzo trudno gojących się ran skóry.

W rolnictwie główne zastosowania ECA to:

 • dezynfekcja wody przeznaczonej do uprawy oraz do pojenia zwierząt,
 • dezynfekcja systemów nawadniających,
 • usuwanie biofilmu z wodociągów oraz linii nawadniających
 • dezynfekcja nasion, sadzonek, drzewek, podłoży, gleby
 • dezynfekcja obiektów, opakowań, chłodni, narzędzi i urządzeń
 • dezynfekcja owoców i warzyw po zbiorze
 • dezynfekcji kwiatów
 • przedłużenie żywotności kwiatów ciętych
 • dezynfekcja linii technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym
 • dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich

W Japonii i USA elektrolizowana woda (ECA) jest dopuszczona do ochrony roślin – w tych krajach jest dopuszczona także do zastosowania w ekologicznej produkcji.

Co to jest elektrolizowana woda (ECA)?

Do produkcji ECA potrzebna jest tylko woda i sól (NaCl lub KCl). ECA opiera się na zasadzie membranowej elektrolizy soli. Główną substancją czynną powstałą w tym procesie jest kwas podchlorawy (HOCl). Ma on zdolność do utleniania innych związków chemicznych co sprawia, że jest doskonałym środkiem odkażającym. Dokonując zmian w składzie chemicznym niepożądanych bakterii, grzybów, wirusów czy glonów zabija je.

Schemat działania urządzenia do produkcji elektrolizowanej wody ECA – najnowocześniejsza wersja ze specjalną membraną pozwalająca na produkcję ultraczystego kwasu podchlorawego

Kwas podchlorawy jest powszechnie uznawany za jeden z najskuteczniejszych znanych biocydów (środków biobójczych). Jest 80-120 razy bardziej skuteczny w zwalczaniu mikroorganizmów niż podchloryn sodu, którego substancja czynna (-OCL) często nie może przebić się przez ich ścianę komórkową.

 

Ciekawostką jest to, że kwas podchlorawy jest wytwarzany naturalnie przez organizm człowieka. Kiedy nasze ciało jest atakowane przez bakterie i inne drobnoustroje, układ odpornościowy natychmiast reaguje, wysyłając leukocyty (białe krwinki) do miejsca inwazji. Leukocyty inicjują reakcję produkcji kwasu podchlorawego z wody i soli – przy pomocy impulsów nerwowych. Wytwarzanie ECA jest odzwierciedleniem produkcji kwasu podchlorawego poza organizmem człowieka. Kwas podchlorawy jest więc środkiem biobójczym, który jest naturalnie wytwarzany przez ludzi i zwierzęta. Jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Jest całkowicie biodegradowalny i hipoalergiczny. Ostatnio np. coraz częściej stosuje się ECA w USA, Australii i Kanadzie do dezynfekcji wody przeznaczonej do pojenia drobiu – dzięki temu eliminuje się podawanie antybiotyków i innych lekarstw. Pierwsze testy ECA w chowie drobiu są już prowadzone również w Polsce przez firmę Agro Smart Lab.

Urządzenia do produkcji elektrolizowanej wody ECA

Na świecie najczęściej wykorzystuje się elektrolizowaną wodę produkowaną przez specjalne urządzenia na miejscu w gospodarstwach (fot.).  Przykładowo grupa Prominent (jeden z największych producentów i dystrybutorów warzyw szklarniowych w Holandii) zakupiła w 2014/2015 roku 14 urządzeń do produkcji ECA w swoich gospodarstwach szklarniowych, gdyż uznano wtedy, że to jest najskuteczniejsza metoda ograniczania występowania choroby szalonych korzeni.

Przy produkcji ECA na miejscu w gospodarstwie jest ona wykorzystywana na wszelkich etapach produkcji:

 • do ciągłej dezynfekcji wody,
 • dezynfekcji szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, opakowań, narzędzi
 • dezynfekcji owoców i warzyw po zbiorze.

Dzięki ciągłej dezynfekcji wody linie fertygacyjne są cały czas czyste i wolne od biofilmu oraz chorobotwórczych bakterii, grzybów oraz glonów. Nie ma również problemów z zatykaniem się kapilar. Nie jest wtedy również konieczna radykalna dezynfekcja linii na koniec sezonu. Stosowanie ECA w okresie uprawy jest możliwe dzięki temu, że jest ona bardzo skuteczna w zabijaniu mikroorganizmów w niskim stężeniu aktywnego chloru (już od 10 ppm), które nie jest fitotoksyczne dla roślin (zaleca się jedynie ostrożność w przypadku siewek ogórków). Przy podawaniu nieco wyższego stężenia kwasu podchlorawego (30-50 ppm) zwalczane są również patogeny chorobotwórcze w matach/podłożach uprawowych.  W USA i Japonii takie stężenie ECA stosowane jest również do leczenia roślin zainfekowanych przez choroby bakteryjne i wirusowe. Przy podawaniu ECA w trakcie uprawy należy jedynie pamiętać, że nie należy podawać elektrolizowanej wody wraz z saletrą amonową, gdyż ECA traci wówczas swoją aktywność w wyniku rozkładu jonu NH4+. Można stosować ECA łącznie z saletrą wapniową, ale w jej składzie maksymalna zawartość NH4+ nie powinna być większa niż 0,3%.

W Polsce jest kilka gospodarstw ogrodniczych, w których znajdują się urządzenia do produkcji ECA. Znajdują się w nich jednak starsze wersje urządzeń, które nie posiadają specjalnej membrany i wytwarzana jest w nich mieszanina kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu (przy użyciu zwykłej soli), lub mieszanina kwasu podchlorawego z chloranem potasu (przy użyciu soli potasowej).

Nowej generacji urządzenia do produkcji ECA na miejscu u ostatecznego użytkownika oferuje firma Agro Smart Lab. Oferuje ona urządzenia firmy Kirkmayer, które są szeroko stosowane min. w Kanadzie, USA i Australii. Znalazły one tam uznanie, gdyż dzięki opatentowanemu generatorowi z podwójnym systemem chłodzenia oraz specjalną membraną wytwarzają najwyższej czystości kwas podchlorawy, z prawdopodobnie najmniejszą zawartością chlorków na rynku, oraz z bardzo niską zawartością sodu lub potasu (w zależności od tego jaką sól się używa do produkcji). Drugim produktem wytwarzanym przez te generatory w niewielkiej ilości jest NaOH lub KOH, które mogą być wykorzystywane do innych celów. Dodatkowo generatory do produkcji ECA firmy Kirkmayer są wyposażone w automatyczny panel sterowania z podłączeniem do internetu. Dzięki czemu nadzór nad pracą urządzenia oraz ewentualne korekty ustawień mogą być prowadzone zdalnie przez serwisanta.

Generator ECA firmy Kirkmayer oferowany przez Agro Smart Lab     Generator ECA zainstalowany w gospodarstwie uprawiającym pomidory w Almerii w Hiszpanii

Więcej informacji na temat ceny i wydajności urządzeń firmy Kirkmayer można uzyskać pod numerem: 506001551, lub emailem: info@agrosmartlab.com

Urządzenia do produkcji ECA u ostatecznego użytkownika jest bardzo opłacalną inwestycją dla większych gospodarstw, gdyż koszt produkcji ECA na miejscu jest bardzo niski, ale dosyć duży jest jednorazowy koszt urządzenia. Inwestycja taka zwraca się jednak w krótkim czasie.

Bio ActiW 2000 – pierwszy zarejestrowany środek biobójczy na bazie ECA

W Unii Europejskiej kwas podchlorawy powstały w wyniku elektrolizy soli i wody został oficjalnie zatwierdzony dopiero w 2018 roku. Dopiero od tego roku można było więc starać się o zarejestrowanie i dopuszczenie do obrotu środka biobójczego na bazie wody elektrolizowanej ECA. Latem tego roku został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce pierwszy środek biobójczy na bazie kwasu podchlorawego – produkt Bio ActiW 2000 (pozwolenie numer:7790/19).

                 Bio ActiW 2000 – opakowanie 20 litrowe

Bio ActiW 2000 jest dopuszczony do:

 • dezynfekcji wody pitnej i użytkowej,
 • do dezynfekcji powierzchni mających i niemających styczności z żywnością
 • do dezynfekcji owoców i warzyw po zbiorze
 • do dezynfekcji w obszarze weterynarii.

Producentem jest firma Bio ActiW, a wyłącznym dystrybutorem firma Agro Smart Lab. Bio ActiW 2000 jest dostępny w opakowaniach 10 l, 20 l (cena 4 zł netto/litr) oraz w opakowaniach 1000 litrowych (cena 2,43 zł netto/litr). Produkty są dostępne na stronie: https://sklep.agrosmartlab.com/

Efektywna dezynfekcja podczas wymiany uprawy przy pomocy wody Bio ActiW 2000

Dezynfekcja systemu nawadniającego

 • Pierwszym etapem jest czyszczenia systemu nawadniającego jest pozbycie się substancji mineralnych i organicznych (szlam) z przewodów. W tym celu można zastosować standardowe rozwiązanie (podchloryn sodu) lub Bio ActiW 2000 w stężeniu 2,5% i pH 4,0-5,5. Po kilku godzinach system przepłukuje się wodą, w kolejnym dniu stosuje się kwas azotowy i ponowne płucze się instalację wodą
 • Drugim etapem jest usuwanie biofilmu z systemu nawadniającego, w tym celu po pierwszym etapie powinno się zastosować wodę Bio ActiW 2000 w stężeniu 2,5% i pH 4,0 – 5,5. Dezynfekcja powinna być prowadzona przez minimum 5 minut i po kilku godzinach instalacja powinna być przepłukana wodą. W przypadku upraw, w których wystąpiły problemy z chorobami bakteryjnymi czy grzybowymi w poprzednim sezonie zaleca się ponowne zastosowanie wody Bio ActiW 2000 w stężeniu 2,5% i pH 4,0 – 5,5.

Przy stosowaniu Bio ActiW 2000 w dezynfekcji systemu nawadniającego konieczne jest kontrolowanie pH roztworu: 4,0-5,5. Aby zastosować Bio ActiW 2000, można podpiąć się pod jeden z kanałów nawozowych (należy obliczyć szybkość podawania Bio ActiW 2000, tak aby uzyskać wymagane stężenie: np. 2,5% czyli – 2,5 litra na ok. 100 litrów wody lub zastosować precyzyjną pompkę dozującą bezpośrednio do mieszalnika.

Odkażanie mat uprawowych, podłoży i gleby

Spora część ogrodników wykorzystuje maty z wełny mineralnej lub podłoża torfowe czy kokosowe w kolejnym sezonie. Nie jest to zalecane, ale jeśli podejmuje się taką decyzję, koniecznie powinno się odkazić maty uprawowe. Do tej pory nie ma zbyt wielu skutecznych i bezpiecznych metod takiego odkażania. Dzięki technologii ECA i produktowi Bio ActiW 2000 jest to możliwe. Odkażanie mat czy podłoża można połączyć z drugim etapem – usuwania biofilmu z linii nawadniających i kapilar:

Odkażanie mat z wełny mineralnej: Bio ActiW 2000 w stężeniu 2,5%, pH 4,0-5,5. Należy prowadzić dezynfekcję aż maty zostaną całkowicie przelane roztworem wody ECA. Odkażanie powinno być powtórzone drugi raz w kolejnym dniu.

Odkażanie podłoży torfowych/kokosowychBio ActiW 2000 w stężeniu 5%, pH 4,0-5,5. Należy prowadzić dezynfekcję aż podłoże zostanie całkowicie przelane. Odkażanie powinno być powtórzone drugi raz w kolejnym dniu. Po odkażeniu takie podłoże jest wyjałowione. Zaleca się (po odczekaniu minimum 5 dni) wprowadzenie do podłoża pożytecznych bakterii lub grzybów.

Odkażanie glebyBio ActiW 2000 w stężeniu 5%, pH 4,0-5,5. Gleba przed odkażaniem powinna mieć wilgotność: 50-70% (temperatura: od 1 C-25 C). Należy prowadzić odkażanie aż gleba nasyci się roztworem do głębokości 15-20 cm. Odkażanie powinno być powtórzona drugi raz w kolejnym dniu. Po odkażeniu taka gleba jest wyjałowiona. Zaleca się (po minimum 1 tygodniu od zabiegu) wprowadzenie do gleby pożytecznych bakterii lub grzybów.

Dezynfekcja obiektów (szklarnie tunele), dezynfekcja urządzeń i narzędzi, pakowni, chłodni

Niestety sama dezynfekcja systemu nawadniającego i mat nie jest wystarczająca. Konieczna jest również skuteczna dezynfekcja całego obiektu, urządzeń i narzędzi. Tutaj podobnie jak w przypadku systemów nawodnieniowych w miejscach, gdzie gromadzi się wilgoć mogą powstawać biofilmy. Tak więc po umyciu obiektu powinno się go zdezynfekować.

Dezynfekcja poprzez opryskanie powierzchni: Bio ActiW 2000 w stężeniu 5%, pH 3,5-5,5. Do zakwaszenia roztworu można użyć kwasku cytrynowego (25-35 g na 100 litrów cieczy). Ważne: przygotowany roztwór musi być wykorzystana w tym samym dniu!

Dezynfekcja poprzez zamgławianie: Bio ActiW 2000 w stężeniu 10%-20%, pH 3,5-5,5. Do zakwaszenia roztworu można wykorzystać kwasek cytrynowy (25-35 g na 100 litrów cieczy). Ważne: przygotowany roztwór musi być wykorzystany w tym samym dniu!

Dezynfekcja wody oraz zabezpieczenie przed powstawaniem biofilmu oraz zatykaniem się kapilar w trakcie uprawy

Przy ciągłym podawaniu ECA, nie jest wymagana żadna inna metoda dezynfekcji wody (np. lampy UV).

Ciągła dezynfekcja wody: Bio ActiW 2000 w stężeniu 0,5%, pH 5,0-5,6. Ważne: nie należy łączyć tego roztworu z saletrą amonową, a zawartość NH4+ w saletrze wapniowej nie może być większa niż 0,3%!

Dezynfekcja linii nawadniających i zapobieganie powstawaniu biofilmu: Dezynfekcja: 1 raz w tygodniu – 2-3 cykle Bio ActiW 2000 w stężeniu: 1%, pH 5,0-5,6. Ważne: nie należy łączyć roztworu z saletrą amonową, a zawartość NH4+ w saletrze wapniowej nie może być większa niż 0,3%!

Odkażanie mat uprawowych, podłoży i gleby w trakcie uprawy

Odkażanie mat z wełny mineralnej: Bio ActiW 2000 w stężeniu 2,5%, pH 4,0-5,5. Należy prowadzić dezynfekcję aż maty zostaną całkowicie przelane roztworem. Odkażanie powinno być powtórzone drugi raz w kolejnym dniu. Ważne: w celu zwiększenia skuteczności odkażania, 3-4 dni przed zabiegiem należy zaprzestać podawania saletry amonowej (jeśli jest podawana). Podczas przeprowadzania odkażania może być podawana saletra wapniowa, ale należy korzystać tylko z takiego produktu, który zawiera maksymalnie 0,3% saletry amonowej!

Odkażanie podłoży torfowych/kokosowychBio ActiW 2000 w stężeniu 5%, pH 4,0-5,5. Należy prowadzić dezynfekcję aż podłoże zostanie całkowicie przelane. Odkażanie powinno być powtórzone drugi raz w kolejnym dniu. Ważne: W celu zwiększenia skuteczności odkażania, 3-4 dni przed zabiegiem należy zaprzestać podawania saletry amonowej (jeśli była podawana)! Podczas przeprowadzania odkażania może być podawana saletra wapniowa, ale należy korzystać tylko z takiego produktu, który zawiera w swoim składzie maksymalnie 0,3% saletry amonowej. Po odkażeniu podłoże jest wyjałowione. Zaleca się (po odczekaniu minimum 5 dni) wprowadzenie do podłoża pożytecznych bakterii lub grzybów

Odkażanie glebyBio ActiW 2000 w stężenie 5%, pH:4,0-5,5. Gleba przed odkażaniem powinna mieć wilgotność: 50-70% (temperatura od 1 do 25℃). Należy prowadzić odkażanie aż gleba nasyci się roztworem do głębokości 15-20 cm. Odkażanie powinno być powtórzona drugi raz w kolejnym dniu. Ważne: w celu zwiększenia skuteczności odkażania, 3-4 dni przed zabiegiem należy zaprzestać podawania saletry amonowej przez system fertygacyjny (jeśli była podawana). Podczas przeprowadzania odkażania może być podawana saletra wapniowa, ale należy korzystać tylko z takiego produktu, który zawiera maksymalnie 0,3% saletry amonowej. W przypadku upraw, gdzie stosuje się standardowe nawożenie (posypowe) można zastosować odkażanie nie wcześniej niż 3 tygodnie po zastosowaniu nawozów amonowych. Po odkażeniu gleba jest wyjałowiona. Zaleca się (po minimum 1 tygodniu od zabiegu) wprowadzenie do gleby pożytecznych bakterii lub grzybów.

Pomiar skuteczności dezynfekcji systemu nawadniającego

Do tej pory w zasadzie nie było możliwości zmierzenia skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji systemu nawadniającego. Od niedawna jest stosowane w przemyśle spożywczym i hodowli drobiu nowe, proste narzędzie do sprawdzania skuteczności dezynfekcji wody i wodociągów, które można z powodzeniem przenieść do ogrodnictwa. Wykorzystuje się w tym celu przenośne urządzenia do mierzenia potencjału oksydacyjno-redukcyjnego – ORP (Redox). Dosyć dobrym i stosunkowo tanim urządzeniem jest: ADWA AD14 pH/ORP – koszt takiego urządzenia wynosi około 350 zł. ORP jest parametrem mierzonym w miliwoltach (mV), opisujący poziom oksydacyjny (utlenienia) wody (fot. 5). Wynik odzwierciedla aktywność środka odkażającego wodę, a nie poziom jego stężenia wyrażony w ppm. Film wyjaśniający co to jest ORP (Redox): https://www.youtube.com/watch?v=EU5nJqL5TpI

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rozporządzeniu dotyczącym standardów jakości wody pitnej ustanowiła, że przy poziomie ORP równym 650 mV woda jest odkażona, a inaktywacja wirusów zachodzi prawie natychmiast. Badania wykazały, że przy poziomie ORP wynoszącym 650 mV bakterie takie jak Eschcericha coli zabijane są natychmiast lub w ciągu kilku sekund (tab. 1). Zabicie bardziej odpornych organizmów z rodzajów takich jak ListeriaSalmonella, drożdży i pleśni czy sprawców najgroźniejszych bakteryjnych i grzybowych chorób roślin może wymagać ORP na poziomie 750 mV lub wyższym.

Urządzenie do pomiaru ORP (Redox) wody. W przypadku dezynfekcji szokowej ORP na wejściu powinien wynosić minimum 850-900 mV        Dezynfekcja jest skuteczna, jeśli na końcu rzędu ORP wody z kroplownika ma podobny wynik jak w mieszalniku

W przypadku dezynfekcji linii technologicznych w przemyśle spożywczym zaleca się, aby ORP wynosiło na wejściu minimum 900 mV.  Jeśli na końcu linii jest duży spadek ORP, oznacza to, że w środku są dalej mikroorganizmy i dezynfekcję należy powtórzyć. Uważa się, że system jest zdezynfekowany jeśli na końcu linii ORP jest na podobnym poziomie, co przy wejściu (fot. 6).

Miernik ORP (Redox) można z powodzeniem stosować w ogrodnictwie. Skuteczność dezynfekcji przy pomocy wody elektrolizowanej EC jest zależne od stężenia środka, pH wody oraz twardości wody (im wyższe pH i twardsza woda – niższy poziom ORP – czyli niższa skuteczność). Na efektywność środka mają również wpływ warunki przechowywania. Woda Bio ActiW 2000 powinna być przechowywana w ciemnym i chłodnym miejscu. Tak więc w niektórych przypadkach można zastosować niższe stężenie środka, a w innych przypadkach należy je zwiększyć, aby uzyskać odpowiedni poziom ORP (Redox).

W celu uzyskania najlepszych efektów zastosowania wody elektrolizowanej EC – Bio ActiW 2000 zaleca się następujące wartości ORP (Redox):

 • Radykalna dezynfekcja linii nawadniającej: w mieszalniku ORP minimum 850-900 mV,
 • Odkażanie mat, podłoża, gleby: ORP: minimum 950 mV,
 • Dezynfekcja poprzez opryskiwanie: ORP: minimum 900 mV,
 • Dezynfekcja poprzez zamgławianie: ORP: minimum 1000 mV,
 • Ciągła dezynfekcja wody: ORP: minimum 780-800 mV,
 • Dezynfekcja linii nawadniającej i zapobieganie powstawaniu biofilmu (1 raz w tygodniu): ORP: minimum 800-820 mV.

Czas potrzebny na zabicie bakterii Escherichia coli w zależności od ORP wody

Close Menu