KOMUNIKAT WARZYWNY – Tydzień 18 (29.04-05.05)

KOMUNIKAT WARZYWNY – Tydzień 18 (29.04-05.05)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY  

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Tydzień 18 (29.04-05.05)

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem rzekomym, szarą pleśnią i Stemphylium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • 28 i 29 kwietnia wystąpiły sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem rzekomym, który jest dosyć groźny we wczesnym stadium rozwojowym roślin posadzonych w polu, ponieważ powoduje on występowanie później ukrytej wady w środku główki lub róży
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły sprzyjające warunki na infekcję zgnilizną twardzikową
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń pozostałymi infekcjami chorobowymi
  • Duże zagrożenie śmietką kapuścianą, której najbardziej intensywne loty obserwowano od 20 kwietnia do 30 kwietnia
 • Warzywa liściaste
 • 29 i 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją antraknozą, mączniakiem rzekomym, szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową w uprawach sałat

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia wystąpiły średnie warunki do wystąpienia infekcją Stemphylium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na wczesne stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa liściaste
 • 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą i szarą pleśnią w uprawach sałat

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 29 I 30 kwietnia wystąpiły sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym i szarą pleśnią
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na wczesne stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń infekcjami chorobowymi
  • Duże zagrożenie śmietką kapuścianą, której loty obserwowano już od 23 kwietnia
 • Warzywa liściaste
 • 29 i 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą i szarą pleśnią w uprawach sałat

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły dosyć sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji mączniakiem rzekomym. Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń innymi infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 1 maja wystąpiły sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji zarazą ziemniaczaną w uprawach przyspieszonych ziemniaków.
 • Warzywa kapustne:
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły sprzyjające warunki na infekcję mączniakiem rzekomym, który jest dosyć groźny we wczesnym stadium rozwojowym roślin posadzonych w polu
  • 30 kwietnia wystąpiły sprzyjające warunki na infekcję zgnilizną twardzikową
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń pozostałymi infekcjami chorobowymi
  • Duże zagrożenie śmietką kapuścianą, której najbardziej intensywne loty obserwowano od 26 kwietnia do 3 maja
 • Warzywa liściaste
 • 29 i 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą, szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową w uprawach sałat

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia wystąpiły sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji mączniakiem rzekomym.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na wczesne stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły dosyć sprzyjające warunki na infekcję mączniakiem rzekomym, który jest dosyć groźny we wczesnym stadium rozwojowym roślin posadzonych w polu
 • Warzywa liściaste
 • 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą i szarą pleśnią oraz niskie zagrożenie infekcją zgnilizną twardzikową w uprawach sałat

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia wystąpiły dosyć sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji mączniakiem rzekomym. Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń innymi infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na wczesne stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa liściaste
 • 29 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym i antraknozą

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na wczesne stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń infekcjami chorobowymi
  • Duże zagrożenie śmietką kapuścianą, której loty obserwowano już od 23 kwietnia
 • Warzywa liściaste
 • Brak większych zagrożeń chorobowych

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia wystąpiły dosyć sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji mączniakiem rzekomym. Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń innymi infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń ze względu na stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • 30 kwietnia i 1 maja wystąpiły sprzyjające warunki na infekcję mączniakiem rzekomym, który jest dosyć groźny we wczesnym stadium rozwojowym roślin posadzonych w polu
  • Brak zagrożeń lub niski poziom zagrożeń pozostałymi infekcjami chorobowymi
  • Duże zagrożenie śmietką kapuścianą, której loty obserwowano już od 21 kwietnia
 • Warzywa liściaste
 • 30 kwietnia wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą i szarą pleśnią w uprawach sałat

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 kwietnia i 1 maja oraz 4 maja wystąpiły dosyć sprzyjające warunki na wystąpienie infekcji mączniakiem rzekomym oraz szara pleśnią.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń ze względu na stadium rozwojowe roślin
 • Warzywa kapustne:
  • Od 29 kwietnia do 1 maja wystąpiły sprzyjające warunki na infekcję mączniakiem rzekomym, który jest dosyć groźny we wczesnym stadium rozwojowym roślin posadzonych w polu
 • Warzywa liściaste
 • Od 30 kwietnia do 2 maja wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcją mączniakiem rzekomym, antraknozą i szarą pleśnią w uprawach sałaty

 

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: www.agrosmartlab.com

Lub emailowo: info@agrosmartlab.com

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu