Fizykochemia (6):

fizykochemiczne-podlozy-gleb

Badanie podłoży i gleb ogrodniczych

pH + EC + makroelementy + mikroelementy (metoda ogrodnicza)

fizykochem-pak-1

Badanie gleb pakiet 1:

pH + EC + makroelementy (metoda ogrodnicza)

fizykochem-pak-2

Badanie gleb pakiet 2:

pH + EC + makroelementy + B (metoda ogrodnicza) + mikroelementy (metoda Rinkisa) + zapasy P i K (metoda ASL)

fizykochem-pak-3

Badanie gleb pakiet 3:

pH + EC + makroelementy + B (metoda ogrodnicza) + mikroelementy (metoda Rinkisa) + zapasy P i K (metoda ASL) + próchnica (metoda FT-IR)

fizykochem-pak-4

Badanie gleb pakiet 4:

Zawartość zapasowych form P i K w próbkach gleb i podłoży ogrodniczych (metoda ASL)

fizykochem-pak-5

Badanie gleb pakiet 5:

Określenie ryzyka możliwości wystąpienia przekroczenia kadmu w roślinie na podstawie…

Close Menu