KOMUNIKAT SZKÓŁKARSKI (ROŚLINY OZDOBNE I OWOCOWE)- TYDZIEŃ 34 (19.08-25.08)

KOMUNIKAT SZKÓŁKARSKI (ROŚLINY OZDOBNE I OWOCOWE)- TYDZIEŃ 34 (19.08-25.08)

Informacje na temat zagrożeń chorobowych w szkółkach roślin ozdobnych i owocowych przygotowany przez Agro Smart Lab

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. Informacje z danego województwa oparte są na danych z 1-2 regionów (stacji). Informacje przedstawiają dane z ubiegłego tygodnia. Osoby zainteresowane uzyskiwaniem danych w momencie wystąpienia infekcji chorobowych mogą uzyskać więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

TYDZIEŃ 34 (19.08-25.08)

MAŁOPOLSKA

 • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: 25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 20-21 oraz 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

GÓRNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Cerkosporoza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza (Puccinia sp.): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha gruszy, brak ryzyka wystąpienia infekcji parchem jabłoni
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: 25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

DOLNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 21-22 sierpnia wystąpiłoryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ŁÓDZKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 21-25 sierpnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

WIELKOPOLSKA

 • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy
 • Parch brzoskwini: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rak drzew pestkowych: 20-23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBUSKIE

 • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 19 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzykozagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 20-24 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 21-24 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 19-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 20 i 24 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODLASKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 21-22 sierpnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy, dodatkowo 22 sierpnia parchem jabłoni
 • Parch brzoskwini: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: 21-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

MAZOWIECKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 20, 22 oraz 24 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: 21-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBELSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy, dodatkowo 22 sierpnia parchem jabłoni
 • Parch brzoskwini: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODKRAPACKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 21 oraz 23-24 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 21 i 23-25 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 21-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: brak zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu