KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 19 (06.05-12.05)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 19 (06.05-12.05)

Komunikaty dotyczące chorób warzyw i ziemniaków oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

 

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • Brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak większych zagrożeń chorobowych w przypadku roślin korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych oraz pierścieniową plamistość kapustnych
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia
 • Warzywa liściaste
 • 10 i 11 maja mogła pojawić się infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń chorobowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym –szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją wywołującą suchą zgniliznę kapustnych oraz pierścieniową plamistość kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego w uprawach sałaty
 • Szparagi
 • 9 i 10 maja wystąpiło zagrożenie infekcją powodującą rdze szparagów

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 i 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak większych zagrożeń chorobowych w przypadku warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych, pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 11 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • 10 – 12 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego
 • 10 – 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń chorobowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 10 i 11 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści oraz mączniaka rzekomego w uprawach sałaty
 • 12 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego
 • Szparagi
 • 9- 11 maja wystąpiło zagrożenie infekcją powodującą rdze szparagów

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • 6 maja mogła wystąpić infekcja mączniakiem prawdziwym

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja mogła wystąpić infekcja mączniakiem rzekomym
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistością kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • 10 – 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w przypadku warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 7 maja wystąpiło zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistością kapustnych
  • 6 i 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz szarej pleśni
 • Warzywa liściaste
 • 6-7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 i 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w uprawach warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 6 i 7 maja mogła wystąpić infekcja grzybem powodującym pierścieniową plamistością kapustnych
  • 6 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • brak zagrożeń chorobowych w uprawach sałaty

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w uprawach warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią
  • 6 i 7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy w uprawach warzyw korzeniowych oraz w ziemniakach
  • 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz suchą zgniliznę kapustnych
  • 6, 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
 • 6-7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego
 • 6-7 oraz 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści sałaty oraz mączniaka rzekomego

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu