KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 20 (13.05-19.05)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 20 (13.05-19.05)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

TYDZIEŃ 20 (13.05-19.05)

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej na plantacjach warzyw korzeniowych oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 16 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 17-19  maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady
  • 18 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją czerni krzyżowych
  • 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • 16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią
 • 17 maja mogła pojawić się infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
  • 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja pierścieniową plamistością kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 16-19 maja mogło dojść do infekcji mączniakiem prawdziwym
 • Szparagi
 • 16 maja mogła wystąpić infekcja powodującą rdze szparagów

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
  • 17-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 14-19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchą zgnilizną kapustnych
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 16, 17 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
 • 17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
  • 18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz zgnilizny twardzikowej
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • przez większość tygodnia mogło dojść do wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • Szparagi
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • przez większość tygodnia występowały bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji rdzą

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
  • 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
 • 16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz czerni krzyżowych
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
 • 16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • 16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 16 i 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 17 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 16-18 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 16-17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 16 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz antraknozy liści sałaty

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 16 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 18-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

 

REGION ZÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą i Stemphyllium
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapusty
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych oraz zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
 • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
  • 15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
  • 19 maja występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy naci marchwi
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 15-19 maja występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych
  • 15-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych, 18 maja czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
 • 15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antrakznozy liści oraz mączniaka prawdziwego

16 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mącznika rzekomego

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu