KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 21 (20.05-26.05)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 21 (20.05-26.05)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

  TYDZIEŃ 21 (20.05-26.05)

 REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
  • 21-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka
  • 20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej w uprawach warzyw korzeniowych
  • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 23-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem rzekomym– szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady
  • 20 i 22-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
  • 20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
  • ponownie obserwowano loty śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste:
 • 20 i 22-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej
 • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i alternariozą
  • 23-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i alternariozą
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 22 i 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i czernią krzyżowych
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 20 oraz 22-23 wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 22-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarej pleśni
 • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • Szparagi
 • 23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy szparagów oraz niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz zgnilizny twardzikowej
  • 21 oraz 24-25 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 20 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 20-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i mączniakiem rzekomym
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą, zgnilizną twardzikową
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 24 i 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia czarną zgnilizną kapustnych oraz  mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 20-24 maja występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 17-19 maja obserwowano loty I pokolenia motyli tantnisia krzyżowiaczka, zwalczanie larw przypadało na 24-25 maja

 • Warzywa liściaste
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
  • 22-24 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego oraz Stemphyllium
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 23 i 24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 21-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia czarną zgnilizną kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
 • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 22 i 24 maja mogło wystąpić zagrożeni infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 20 oraz 22-23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
  • 20 maja wystąpiło zagrożenie infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz bardzo niskie ryzyko wystąpienia szarej pleśni
 • Szparagi
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 23 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 20-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 21-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja suchej zgnilizny kapustnych
  • ponownie obserwowano loty śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
 • 21-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 23 i 25 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 20-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
  • 21-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 17-19 maja obserwowano loty I pokolenia motyli tantnisia krzyżowiaczka, zwalczanie larw przypadało na 24-25 maja
 • Warzywa liściaste
 • 20-21 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz czerni krzyżowych
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 22-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 21-23 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 21 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem rzekomym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 21 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcji mączniakiem rzekomym, niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapusty oraz suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 20-22 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 21-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20 i 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka, 21 maja mączniakiem prawdziwym
  • 20-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych  pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czernią krzyżowych
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 21-22 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu