KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 22 (27.05-02.06)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 22 (27.05-02.06)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium, przez resztę tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka oraz zgnilizną twardzikową w uprawach warzyw korzeniowych
  • obserwowano loty I pokolenia połyśnicy marchwianki

 • Warzywa kapustne:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej oraz szarej pleśni
  • 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czernią krzyżowych oraz mączniaka rzekomego – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady
  • 29-31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano loty I pokolenia motyli tantnisia krzyżowiaczka
 • Warzywa liściaste
 • 28 i 31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji zgnilizną twardzikową oraz szarą pleśnią

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia alternariozą oraz mogła wystąpić infekcja mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 30 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia alternariozą
  • 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia czernią krzyżowych, suchą zgnilizną kapustnych i czarną zgnilizną kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa liściaste
 • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem rzekomym
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Szparagi
 • 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy szparagów
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia alternariozą
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 28-30 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia alternariozą
  • 27-28 maja oraz 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją alternariozy naci oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni
  • 27-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia czernią krzyżowych
  • 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
 • Warzywa liściaste
 • 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 28-29 maja oraz 1-2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 29 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą i mączniakiem rzekomym
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą oraz niskie ryzyko zagrożenia alternariozą naci
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano loty I pokolenia połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja i 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 28-29 maja oraz 1-2 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 28-29 maja oraz 2 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 28-30 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego oraz Stemphyllium
  • 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 30-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 28-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 30 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 28-30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia czarną zgnilizną kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
  • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
  • 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
  • 29 maja i 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
 • 29 maja i 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  • 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i mączniakiem rzekomym
  • 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz alternariozy naci
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • obserwowano loty I pokolenia połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czernią krzyżowych
  • 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja suchej zgnilizny kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 30 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano loty I pokolenia połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 30 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i alternariozy naci oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 29-30 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 28-29 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • 29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 28-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 28 i 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 27-30 maja oraz 1 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym
  • 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION ZÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapusty oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem prawdziwym
  • 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 27 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 27 i 28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 27 i 31 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia pierścieniową plamistością kapustnych i suchą zgnilizną kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 27-28 oraz 31 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu