KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 23 (03.06-09.06)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 23 (03.06-09.06)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz zgnilizny twardzikowej
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 3 i 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastów
 • Warzywa liściaste
 • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją antraknozy
 • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastą plamistością ogórków

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i alternariozy
  • od 3 do 5 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji chwościkiem
  • 9 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją alternariozy naci
  • 6 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • od 6 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 4 i 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • od 6 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • Szparagi
 • 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy szparagów
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
  • 5-9 czerwca wystąpiła infekcja mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
  • 7-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
 • Warzywa dyniowate
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 5-9 czerwca wystąpiła infekcja mączniakiem prawdziwym
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 3 oraz 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
  • 3 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją chwościka i alternariozą naci
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 4 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3-8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 3 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, dodatkowo 8 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 3 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 3 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 3, 5 oraz 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 3, 5 oraz 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 3 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 3, 5 oraz 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 5 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 6 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 4 i 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 3 i 5 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz dodatkowo 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 3, 5 oraz 7 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3 oraz 6-8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 3 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 3-5 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości
  • 8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści
 • Szparagi
  • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą
 • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa psiankowate
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka prawdziwego
  • 3 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 3 oraz 7-8 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa psiankowate
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i alternariozy naci
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
  • 5 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 8 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano loty piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 3 oraz 8 czerwca mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • od 4 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 7 oraz 9 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 7 oraz 9 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści
  • 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • 7 oraz 9 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy
 • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz alternariozy naci
  • od 3 do 7 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji chwościka
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz czerni krzyżowych
  • 7-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 i 8 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz mogło dojść do infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 6-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 4 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  • 7-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej oraz mogło dojść do infekcji chwościkiem
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz zgnilizny twardzikowej
  • 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • od 4 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 9 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia pierścieniową plamistością kapustnych
  • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło zagrożenie antraknozą liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak zagrożeń chorobowych

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu