KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 25 (17.06-23.06)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 25 (17.06-23.06)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 17 i 22 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • od 17 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia mokrą zgnilizną bakteryjną
  • 21-22 czerwca mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 19 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia mokrą zgnilizną bakteryjną
  • 19 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 17 i 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 17 oraz 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • obserwowano intensywne naloty mączlika warzywnego oraz gąsienice rolnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 19 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17 i 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • 17 i 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • od 17 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz mączniaka rzekomego
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • 17 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 19-20 oraz 23 wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 17 i 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 22 i 23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 17 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 22 i 23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i antraknozy liści
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22 i 23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, antraknozy i parcha dyniowatych
  • od 19 do 23 czerwca utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin kanciastą plamistością ogórków
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Szparagi
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów oraz infekcją rdzy szparagów
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 17 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka oraz zgnilizny twardzikowej
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • 17 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 17 i 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i zgnilizny twardzikowej
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków oraz mączniaka prawdziwego
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy dyniowatych

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, przez resztę tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, Stemphyllium oraz mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia alternariozą naci
  • 17 i 21 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • cały tydzień występowało niskie lub średnie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka, zgnilizną twardzikową i szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych i suchej zgnilizny kapustnych
  • 17 oraz 20-22 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 18-19 oraz 21-22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, antraknozą liści i mączniaka rzekomego
  • cały tydzień występowało niskie lub średnie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
 • od 17 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • 17-19 oraz 22 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, antraknozy i mączniaka rzekomego
 • cały tydzień występowało niskie lub średnie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 oraz 22 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21-22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i suchej zgnilizny kapustnych
  • 17 oraz 21-22 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 17 oraz 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • od 17 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • 17 i 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego i szarej pleśni
 • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 21 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz chwościka
  • 21 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mokrej zgnilizny
  • 17-22 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 21 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mokrej zgnilizny
 • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny
  • 17-22 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Szparagi
  • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • 21 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 20-21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
  • 17-18 oraz 21-23 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  • 17-22 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy dyniowatych i parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny
 • Warzywa psiankowate
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 21 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko infekcji szarej pleśni
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • przez cały tydzień występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 oraz 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice rolnicy oraz piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • przez cały tydzień występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 oraz 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 17-18 oraz 21-23 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  • przez cały tydzień występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 21 oraz 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • 22 czerwca  wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez cały tydzień występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 i 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium, alternariozy, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni, chwościka i zarazy ziemniaka
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 17 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 17 oraz 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, czarnej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych i szarej pleśni
  • 17 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 17 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 17 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • 23 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • Warzywa psiankowate
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni i zarazy ziemniaka
  • 17 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • przez cały tydzień występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 23 mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 20 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 20-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 20 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 20 oraz 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 20 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 21 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 17 oraz 20-23 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 20 oraz 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych
  • 20 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny kapustnych
  • 19-21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 20 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 20 i 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • od 17 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  • 20 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 20 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • 20 i 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 19-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i Stemphyllium
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • od 17 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 21 i 22 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 21-23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 21-23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 18 oraz 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści
  • od 17 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 21-23 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa dyniowate
 • od 17 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
  • 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy i parcha dyniowatych

 

REGION ZÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
  • 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji alternariozy, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
  • 21 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja alternariozy naci
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 23 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji czerni krzyżowych, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych oraz kanciastej plamistości ogórków
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 21-22 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 oraz 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji alternariozy, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka i szarej pleśni
  • 21 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 18 oraz 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci i mokrej zgnilizny
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji czerni krzyżowych oraz szarej pleśni
  • 17 oraz 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny kapustnych
  • 17 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 17 oraz 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 17, 19 oraz 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 17 oraz 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 17 oraz 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
  • 17 oraz 22 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • 17 oraz 21 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu