KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 27 (01.07-07.07)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 27 (01.07-07.07)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy i mączniaka rzekomego
  • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, alternariozy, chwościka oraz zarazy ziemniaka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne
  • 2 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, antraknozy, kanciastej plamistości ogórków
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin antraknozy, parcha dyniowatych

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci oraz zgnilizny twardzikowej
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
 • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych i antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów oraz rdzy szparagów
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz czarnej i mokrej zgnilizny
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i kanciastej plamistości ogórków
 • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy dyniowatych i parcha dyniowatych
 • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 i 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i alternariozy
 • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka, zgnilizną twardzikową, chwościka, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność tantnisia krzyżowiaczka i wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, kanciastej plamistości ogórków
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka, mączniaka prawdziwego
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 2 i 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 2 oraz 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy oraz mączniaka rzekomego i prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
  • 2 oraz 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka, alternariozy i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny, szarej pleśni oraz pierścieniowej plamistości kapustnych, czerni krzyżowych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz purpurowej plamistości pędów
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków i mokrej zgnilizny
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją fytoftorozy, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, zarazy ziemniaka, alternariozy, bakteryjnej cętkowatości owoców i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, bakteryjnej cętkowatości owoców
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz alternariozy

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych
 • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, zarazy ziemniaka, bakteryjnej cętkowatości owoców i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 1 i 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny oraz zarazy ziemniaka
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i zgnilizny twardzikowej
  • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny kapustnych
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, kanciastej plamistości ogórków
 • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych, mogło dojść do infekcji mączniakiem rzekomym oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 6-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i chwościka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków oraz mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja parcha dyniowatych

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw liściastych
 • Warzywa dyniowate
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw dyniowatych

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz niskie ryzyko wystąpienia infekcji septoriozy
  • 3 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 3-4 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3-5 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3-4 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 4-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu