KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 28 (08.07-14.07)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 28 (08.07-14.07)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne
  • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych, mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji Stemphyllium, mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy liści, zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją rdzy

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium i mączniaka rzekomego
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka
  • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji alternariozy
 • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
 • w dalszym ciągu obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność wciornastków
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, mogło wystąpić ryzyko infekcji suchej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych
 • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
 • Warzywa dyniowate
 • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, mogło wystąpić ryzyko infekcją kanciastej plamistości ogórków oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • 10-11 oraz 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphyllium
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zarazy ziemniaka
  • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz alternariozy naci
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
  • 12 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:

 • Warzywa cebulowe:
  • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny, szarej pleśni
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz  niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego  oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
  • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 10-11 oraz 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
  • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
  • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
 • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji czerni krzyżowych
  • 10 i 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
  • 13 lipca niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
  • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
 • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
 • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
 • 10-11 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
  • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka i mączniaka prawdziwego
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
  • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków i tantnisia krzyżowiaczka
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, szarej pleśni
  • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
 • 10 i 14 lipca ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka prawdziwego
  • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 10 i 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 10 i 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka, chwościka
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej i czarnej zgnilizny kapustnych
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny
 • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 10-11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

 

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8 oraz 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka, alternariozy, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, chwościka
  • 8 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 8 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
  • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 8-11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 10 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej
  • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy i parcha dyniowatych

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
  • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu