KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 29 (15.07-21.07)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 29 (15.07-21.07)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium, mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, mączniaka prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 16 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne
  • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 15 oraz 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 15 oraz 19-20 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego i rzekomego
 • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy, parcha dyniowatych, kanciastej plamistości ogórków oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji Stemphyllium, mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 20 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i alternariozy naci oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 20 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 19 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 20 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych i
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego i prawdziwego
 • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • 15-16 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mączniaka prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
 • w dalszym ciągu obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność wciornastków
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, szarej pleśni
 • niskie ryzyko wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, alternariozy naci, mokrej zgnilizny oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją septoriozy liści i zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni  i mokrej zgnilizny
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mokrej zgnilizny
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy

REGION POZNANIA I WRZEŚNII:  

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, alternariozy i Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, alternariozy, zgnilizny twardzikowej
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, purpurowej plamistości pędów
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
 • 15-17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka, mączniaka prawdziwego, alternariozy, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 15-17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
 • 20 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
  • 20-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
  • 17 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 20 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 17 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, mączniaka prawdziwego, alternariozy, szarej pleśni, zarazy ziemniaka
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków i tantnisia krzyżowiaczka
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa psiankowate
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17-18 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 17-18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 19 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej
  • 18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i mączniaka rzekomego
  •  20-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 17-18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego,
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 16 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i rzekomego, szarej pleśni
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, kanciastej plamistości ogórków
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy i parcha dyniowatych

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją Stemphyllium, mączniaka rzekomego, szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, chwościka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 16 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych ,szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, antraknozy, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 15-16 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu