KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 32 (05.08-11.08)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 32 (05.08-11.08)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

 REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 8 i 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 7, 9 oraz 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcja roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 7, 9 oraz 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy oraz muchówki śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 7, 9 oraz 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy:  brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 5 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 5 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 5 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 5 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 6 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 6 i 11 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • Chwościk: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 6 i 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 6 i 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 6 i 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 6 i 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: 6, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 8 i 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 6 oraz 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 5, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 6 oraz 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 5, 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 5 oraz 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 5 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 5, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 6 oraz 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 5, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 5, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 7-10 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 7-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 7-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 7 i 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 7 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 7-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 7-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: 7-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 9-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII: 

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 7-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 9-10 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 7-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 7 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8-9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 5 i 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8-9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 5-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 7-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 5, 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 8-9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 5, 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 8-9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 5 oraz 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 10 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 7-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin 
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 5 oraz 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 5 oraz 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 6-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 5, 7-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 5 oraz 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 5 oraz 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 5 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 5 oraz 7-8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 8-11 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 6 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Septorioza: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 5-6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 6-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 8 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 5-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 8 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 9 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 5-8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 5-8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Mączniak rzekomy: 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 5-6, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: 8 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 8 i 11 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 7 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: przez cały tydzień występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 8-9 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 9 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 7 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 11 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 8-9 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 7 i 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 8-9 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 5-6 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 7-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Septorioza: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 6 oraz 9-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Alternarioza: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 8 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: 5, 8 oraz 11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 9 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 8-11 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 8-9 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu