KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 33 (12.08-18.08)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 33 (12.08-18.08)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

 REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13-14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcja roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy oraz muchówki śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy:  14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenie infekcją roślin

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13-14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 13-14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 13-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • Chwościk: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie lub brak ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie lub brak ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie lub brak ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 13 oraz 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13-14 oraz 16-17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 oraz 15-16 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII: 

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 oraz 17  sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 13 oraz 16-17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 16-17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 12-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 13-14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • w dalszym ciągu obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 13-14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano motyle piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 13-14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13-14 oraz 17 sierpnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 13-14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 13-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 12-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin 
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • w dalszym ciągu obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 13 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 13 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 12-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 13-14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 13 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13-15 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: 14-15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13-15 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 14-15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13-15 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 14-15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 13-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 13-15 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: 14-15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 12, 14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 12, 14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 14 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 17 sierpnia mogło wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 14 oraz 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 12, 14 oraz 18 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 15 i 17 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 14 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 14 i 17 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-14 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 14 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 12, 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 12, 14-15 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 12, 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 12, 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 12 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: 14-15 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 15 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 12-13 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 14 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu