KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 34 (19.08-25.08)

KOMUNIKAT WARZYWNICZY – TYDZIEŃ 34 (19.08-25.08)

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomii, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub emailowo: info@agrosmartlab.com

 REGION IGOŁOMII I CHARSZNICY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 23-25 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 23-25 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • obserwowano gąsienice II pokolenia rolnicy oraz muchówki śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy:  brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 23-25 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 24-25 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 22-25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 25 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • Chwościk: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 20-21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 20-21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 20-21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 19 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • obserwowano muchówki śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: 21-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 20-24 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 21-22 oraz 24 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 21-22 oraz 24 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 21-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 21-22 oraz 24 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 22-24 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

REGION POZNANIA I WRZEŚNII: 

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 19 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Szparagi
  • Rdza szparagów: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Purpurowa plamistość pędów: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 21-23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

 

REGION KUJAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 19-20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • w dalszym ciągu obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 19-20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • obserwowano motyle piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: 20 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Szara pleśń: 20 i 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 19-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 21 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin 
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • w dalszym ciągu obserwowano gąsienice rolnicy
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 20-21 oraz 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 19 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Warzywa psiankowate
  • Alternarioza: niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 20 i 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 22-23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 19 i 21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: 20-23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zaraza ziemniaka: 23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 19-20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

REGION ŻÓŁAW:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 19 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: 20-21 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 20-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: 21-22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 20 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 20-22 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

 

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa korzeniowe
  • Chwościk: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 22 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: 22 i 23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa kapustne
  • Czerń krzyżowych: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: 23 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 21 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa liściaste
  • Antraknoza liści: 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 22 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Warzywa dyniowate
 • Antraknoza dyniowatych: 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: 23 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 23 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu