Krzem – strażnik odporności roślin i jędrności owoców

44444

Krzem wzmacnia ściany komórkowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpiecza rośliny przed czynnikami stresogennymi, takimi jak: susza, niskie lub wysokie temperatury, zasolenie. Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki (mikrofilm na skórce jest dodatkową barierą ochronną przed patogenami). Pozytywnie wpływa na jakość naszego plonu poprzez zwiększenie jędrności owoców oraz ograniczenie występowania chorób fizjologicznych spowodowanych brakiem wapnia (krzem z wapniem).

Pełni szczególną rolę w uprawach jabłoni, czereśni, gruszy, wiśni, truskawki, borówki, maliny i porzeczki.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów krzemu do stosowania dolistnego. Warto wybrać taki produkt, który oprócz krzemu posiada dodatkowe właściwości stymulujące dla roślin, a przy tym jest atrakcyjny cenowo.

Na świecie, a zwłaszcza w Japonii, USA i Australii coraz częściej stosuje się krzem zawarty w zeolitach, ekologiczny i zmielony poniżej 20 mikronów. Zeolity to grupa naturalnie występujących minerałów o wysokich właściwościach kationowymiennych (posiada ładunek ujemny), dzięki czemu wykazuje powinowactwo do dodatnio naładowanych cząsteczek. Przedstawiciel zeolitów- klinoptylolit składa się z ponad 60% z SiO2, dzięki swoim właściwościom zawiera również pierwiastki łatwo dostępne dla roślin jak np.: potas, wapń, magnez, tytan, cynk, mangan itd.

Wyniki pracy doktorskiej Michaela Glenna z USA pt. Mikrofilm – nowa technologia w rolnictwie z 2005 roku, potwierdza bardzo pozytywny wpływ nawożenia dolistnego zeolitem.

 

Główne korzyści:

  • Wzmacnianie ścian komórkowych:

Grubsze ściany komórkowe wynikające z użycia krzemu tworzą większe mocniejsze łodygi i jędrniejsze liście, które mogą pobierać i  transportować więcej wody, składników odżywczych. Krzem zapobiega bardzo pozytywnie wpływa na jędrność owoców

  • Zwiększenie odporności na stres środowiskowy:

Krzem redukuje skutki biotycznego i abiotycznego stresu. Tworzy ochronną powłokę na poziomie  zewnętrznokomórkowym (fot. 1 i fot. 2). Powoduje to zmniejszenie utraty wody poprzez mniejszą transpirację. Dzięki temu rośliny mniej cierpią podczas suszy. Krzem bardzo pozytywnie wpływa na wzmocnienie mrozoodporności roślin.

Fot. 1 i fot. 2. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego pokazujący mikrofilm z zeolitu na powierzchni liści. Źródło: Particle Films: A New Technology for Agriculture, Michael Glenn, 2005
Fot. 1 i fot. 2. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego pokazujący mikrofilm z zeolitu na powierzchni liści. Źródło: Particle Films: A New Technology for Agriculture, Michael Glenn, 2005

Zwiększona odporność na choroby i szkodniki

Roślina wykorzystuje krzem do stworzenia dodatkowej bariery mineralnej, pokrywającej komórki,  utrudniając patogenom chorobotwórczym na przedostanie się do wnętrza rośliny. Krzem przyczynia się do tworzenia mechanizmów odpornościowych przeciwko patogenom. Krzem gromadzi się również w ściankach komórek naskórka liści, utrudniając szkodnikom podgryzanie i ssanie liści. Dodatkowo znajdujące się kwasy krzemowe w komórkach działają jako dodatkowa bariera dla ssących szkodników. Wewnętrzna struktura zeolitu zawiera pory (do 32% obj.) połączone w kanały, które pozwalają na wchłanianie zarówno kationów jak i cząsteczek wody.

PIERWSZY W POLSCE KRZEM Z ZEOLITU DOPUSZCZONY DO EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI

Firma Agro Smart Lab jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktu Zeo Sand Krzem. Jest to 100% naturalny produkt powstały z klinoptylitu reprezentującego grupę zeolitów. Produkt zakwalifikowany został do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 889/2008.

Zdjęcie (fot. 3)  jednorazowego oprysku liści truskawek produktem ZeoSand Krzem wykonane pod mikroskopem elektronowym na Akademii Górniczo-Hutniczej pokazuje tworzenie się mikrofilmu zeolitowego na powierzchni liścia. Widać, że bardzo ważnym przy stosowaniu dolistnych preparatow krzemowych jest odpowiednie pokrycie liści. Zeo Sand Krzem można stosować z adjuwantami, innymi nawozami oraz ze środkami ochrony roślin. Nie wolno mieszać tego produktu z nawozami fosforowymi gdyż może wytrącać się osad.

Fot. 3. Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego liścia truskawki opryskanej produktem ZeoSand Krzem

W związku z bardzo dużą zawartością krzemu, skuteczne jest już stosowanie 0,5 kg preparatu na hektar Zaleca się jednak zastosowanie kilku zabiegów, aby jak najdokładniej pokryć powierzchnię liści. Cena jednego zabiegu jest niska i wynosi nieco ponad 20 zł/ha

W uprawach gdzie wymagane jest dokarmianie roślin wapniem w celu wyeliminowania problemów z występowaniem chorób fizjologicznych, takich jak gorzka plamistość podskórna, zaleca się stosować krzem z wapniem. Polecamy Klino Grow – aktywator plonu. Jest to połączenie zeolitu z mikrokalcytem (CaCO3).

Zdjęcie (fot. 4)  jednorazowego oprysku liści truskawek produktem KlinoGrow wykonane pod mikroskopem elektronowym na Akademii Górniczo-Hutniczej pokazuje tworzenie się mikrofilmu zeolitu z mikrokalcytem na powierzchni liścia.

Fot. 4 Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego liścia truskawki opryskanego produktem KlinoGrow

Fot. 4 Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego liścia truskawki opryskanego produktem KlinoGrow

Produkty są dostępne na stronie: https://sklep.agrosmartlab.com/ gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tych produktów

Mgr inż. Oskar Maziarka, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalizacja mineralogia stosowana z gemmologią.
Dział badawczo- rozwojowy firmy Agro Smart Lab

Close Menu