Nicienie coraz groźniejsze w uprawach roślin

0006

Nicienie to groźna i bardzo zróżnicowana grupa szkodników roślin. Producenci często nie wiedzą o ich istnieniu, mogą jedynie przypuszczać ich obecność, obserwując powstałe uszkodzenia na roślinach. Diagnostyka nicieni w glebie lub roślinach może być przeprowadzana tylko w wyspecjalizowanym laboratorium, które jest w stanie je wykryć i poprawnie zidentyfikować.

W skali świata za straty gospodarcze w rolnictwie odpowiada ok. 800 gatunków nicieni. Wśród nich są osobniki prowadzące osiadły tryb życia, stale zasiedlające system korzeniowy, np. guzaki i mątwiki, gatunki żerujące na korzeniach, np. szpileczniki lub te, które całkowicie wnikają do tkanek jak korzeniaki. Natomiast nadziemne części roślin uszkadzają m.in. powszechnie znany niszczyk zjadliwy czy węgorek truskawkowiec.

Agro Smart Lab przy współpracy z firmą NEF Science, której założycielem jest specjalista w zakresie nematologii dr Aneta Chałańska, oferuje dla Państwa analizy gleby, podłoża i materiału roślinnego na obecność nicieni zagrażających uprawom roślin. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://sklep.agrosmartlab.com/

1analizy gleby wykrywające gatunek najlepiej wykonać wiosną lub później w lipcu. W pozostałych miesiącach wykrywalność może być mniejsza. Jeśli na danym polu w trakcie pobierania próby do analiz rośnie jakaś roślina dwuliścienna – koniecznie należy także dołączyć jej korzenie do próby (chodzi o drobne korzenie, delikatnie wykopane szpadlem, a nie główne korzenie które zostają po wyrwaniu rośliny z ziemi), co pomoże lepiej dokonać oceny.Czym więcej gwiazdek, tym analiza obejmująca dany rodzaj ważniejsza

Close Menu