Ograniczenie chorób i szkodników w uprawach warzyw i roślin rolniczych

Ograniczenie chorób i szkodników w uprawach warzyw i roślin rolniczych

Hodowla Roślin Kalinowa to firma zajmująca się uprawą warzyw i roślin rolniczych, a ich priorytetem jest uzyskanie wysokiej jakości produktów. Pomimo starań zmagali się z dużą presją szkodników oraz nasilającymi się chorobami. System monitoringu pomógł im w rozwiązaniu tego problemu.

Zysk dla gospodarstwa

OGRANICZENIE CHORÓB I ZMNIEJSZENIE LICZBY OPRYSKÓW

Dzięki przesyłanym raportom i wskazaniom momentu infekcji, rozwiązano problem dużego nasilenia chorób. Najlepszym przykładem jest zaraza ziemniaka. Jak twierdzi Pan Sławomir „terminowo wykonany zabieg oraz prawidłowo dobrany preparat pozwala wydłużyć czas między opryskami, a dzięki temu zmniejszyliśmy liczbę oprysków o 2”.

 

Znacząco w ograniczeniu chorób pomogły komunikaty dla Stemphulium oraz mączniaka rzekomego na cebuli, a także dla czerni krzyżowych na kapuście.

OGRANICZENIE LICZEBNOŚCI SZKODNIKÓW

Gospodarstwo zmagało się także w poprzednich latach z występowaniem w dużym nasileniu larw rolnic żerujących na ziemniakach, selerze i cebuli, a obecnie dzięki komunikatom o wylęgu larw problem został rozwiązany. Pan Sławomir podkreśla, jak ważne dla nich jest monitorowanie szkodników warzyw kapustnych, takich jak śmietka kapuściana i tantniś krzyżowiaczek. Dzięki odłowom szkodników precyzyjnie określany jest próg szkodliwości i można zareagować w najbardziej optymalnym terminie.

Monitoring w liczbach

Rozmiar uprawy

500 ha

Gatunków roślin

5

Monitorowanych chorób

35

Monitorowanych szkodników

5

Opis problemu w gospodarstwie

Powierzchnia upraw w gospodarstwie w Kalinowej stanowi 500 ha. Tak duży areał wymaga ogromnych nakładów pracy. Pracownicy firmy poświęcali bardzo dużo czasu by wykonywać lustrację upraw. Niekiedy choroby i szkodniki opanowywały je w tak szybkim tempie, że stosowany oprysk nie osiągał oczekiwanej skuteczności. W poprzednich latach notowano duże straty powodowane przez zarazę ziemniaka, borykano się także z występowaniem Stemphylium i mączniaka rzekomego na cebuli, a także z czernią krzyżowych na kapuście. Ze względu na intensywną produkcję każdego roku obserwowana jest duża liczebność szkodników głównie warzyw kapustnych, a w poprzednich latach duże szkody wyrządziły larwy rolnic.

Prezes

„Firmę Agro Smart Lab cenię za profesjonalne podejście do klienta, oferowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań. Dane i komunikaty, które otrzymujemy są bardzo przydatne i potrzebne”

Sławomir Przybyłek, prezes Hodowla Roślin Kalinowa

Nasze rozwiązanie

  • KOMUNIKTY O CHOROBACH ORAZ DANE ZE STACJI METOROLOGICZNEJ

W gospodarstwie zamontowano stację meteorologiczną, która za pomocą czujników mierzy takie parametry, jak temperatura i wilgotność powietrza, wielkość opadu deszczu, temperaturę gleby, a także czas zwilżenia sztucznego liścia. Parametry te służą do modelowania chorób, a także jak mówi Prezes Pan Sławomir Przybyłek: „pomocne są w planowaniu prac polowych, szczególnie wiosną na przełomie marca i kwietnia, gdy wykonuje się siew i sadzenie warzyw”. Na potrzeby gospodarstwa monitorowanych jest 35 chorób zagrażających uprawom. Wskazania monitoringu oparte są na modelach matematycznych prognozujących moment wystąpienia infekcji. W codziennych komunikatach e-mail zawarte są informacje o aktualnym poziomie zagrożenia chorobami, a w przypadku tzw. alarmu czyli wystąpienia infekcji wysyłany jest dodatkowo sms.

  • KOMUNIKATY O SZKODNIKACH

W pobliżu pól uprawnych umiejscowiono pułapki feromonowe do odłowu takich szkodników, jak śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica oraz rolnica zbożówka. Szkodniki te stwarzają największe zagrożenie w uprawach w Kalinowej. Na podstawie odłowów i analizy ich liczebności wysyłana jest informacja w postaci wiadomości sms o rozpoczynającym się wylęgu larw lub nalocie dorosłych osobników. Rozwiązanie to pozwala wychwycić odpowiedni moment na wykonanie oprysku bez czasochłonnych i dokładnych lustracji polowych oraz bez konieczności dokładnej znajomości cyklu rozwojowego szkodnika.

  • PROFESJONALNA PROGNOZA POGODY

Codzienna wiadomość e-mail oprócz informacji o chorobach oraz danych meteorologicznych zawiera profesjonalną, dedykowaną rolnikom prognozę pogody z oknem oprysku, co ułatwia zaplanowanie prac i wyznaczenie optymalnego terminu wykonania oprysku, aby był skuteczny w panujących warunkach pogodowych.

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu