Ograniczenie chorób i szkodników warzyw korzeniowych i ziemniaków

Ograniczenie chorób i szkodników warzyw korzeniowych i ziemniaków

Gospodarstwo Pana Adama Jurka mierzyło się z problemem rozwijających się chorób oraz nasilonym występowaniem szkodników, skutkiem czego była bardzo niska jakość plonu i utrata wartości handlowej. Prowadzona ochrona zgodnie ze wskazaniami monitoringu pomogła rozwiązać ten problem.

Zysk dla gospodarstwa

Ograniczenie występowania alternariozy na marchwi i pietruszce oraz zarazy ziemniaka

Dzięki wykonywanym opryskom zgodnie ze wskazaniami monitoringu Pan Adam znacząco ograniczył w swoich uprawach choroby grzybowe, szczególnie alternariozę naci marchwi i pietruszki oraz zarazę ziemniaka, które wcześniej występowały w dużym nasileniu. Prawidłowo i terminowo wykonane zabiegi chemiczne pozwoliły Panu Adamowi na ograniczenie ich liczby o 2, ponieważ skuteczne zastosowanie środka nie wymagało powtórzenia zabiegu, dzięki czemu zaoszczędził pieniądze i zapobiegł niepotrzebnemu zanieczyszczeniu środowiska.

Wyeliminowanie uszkodzeń powodowanych przez połyśnicę marchwiankę

Gospodarstwo od lat zajmuje się uprawą warzyw korzeniowych. Jedną z największych trudności jest określenie terminu zabiegu przeciwko połyśnicy marchwiance. Dzięki komunikatom, Pan Adam wykonał zabiegi w optymalnym terminie, a marchew niemal całkowicie pozbawiona jest uszkodzeń.

Monitoring w liczbach

Rozmiar uprawy

38 ha

Gatunków roślin

4

Monitorowanych chorób

23

Monitorowanych szkodników

2

Opis problemu w gospodarstwie

Pan Adam Jurek od 20 lat prowadzi gospodarstwo na terenie podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zajmujące się uprawą warzyw korzeniowych, ziemniaków i zbóż. Łączna powierzchnia upraw przekracza 38 ha. Dużą część stanowi marchew, która rokrocznie atakowana była przez połyśnicę marchwiankę. W dużym nasileniu występowały choroby grzybowe. Często pomimo zastosowanej ochrony patogeny szybko się rozprzestrzeniały i opanowywały plantację, a szkodniki powodowały znaczące szkody.

sdr

„Korzystam z monitoringu od kliku lat i jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Nie musiałem wykonywać szczegółowych lustracji pól oraz uniknąłem pomyłek w identyfikacji szkodników i chorób.”

Adam Jurek, właściciel gospodarstwa

Nasze rozwiązanie

  • KOMUNIKATY O CHOROBACH

Uprawy Pana Adama znajdują się w zasięgu jednej z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych naszej sieci (odnośnik do mapy regionów). Jako użytkownik monitoringu i sygnalizacji chorób od kilku lat otrzymuje codzienne komunikaty o zagrożeniach. Gdy pojawia się ALARM czyli bardzo sprzyjające warunki do rozwoju i infekcji patogenów rekomendujemy wykonanie zabiegu ochronnego. Takie podejście, pozwala na zastosowanie ochrony chemicznej w najbardziej optymalnym terminie kiedy patogen nie opanował jeszcze roślin i objawy nie są widoczne. Zbyt późne wykonanie zabiegu jest jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się chorób i pogorszenia stanu plantacji.

  • KOMUNIKATY O SZKODNIKACH

Monitoring szkodników, z którego korzysta Pan Adam oparty jest na odławianiu dorosłych muchówek połyśnicy marchwianki na żółte tablice lepowe. Na podstawie ich liczebności i oceny progu zagrożenia otrzymuje komunikat o pojawieniu się pierwszego i drugiego pokolenia połyśnicy. Wskazania te umożliwiają wykonanie zabiegu ochronnego w najbardziej optymalnym terminie.

  • PROFESJONALNA PROGNOZA POGODY

Pan Adam korzysta ze szczegółowej prognozy pogody dla swojego regionu. Informacje w niej zawarte, a szczególnie temperatura, opady deszczu oraz wskazania „okna oprysku” są dla niego bardzo pomocne przy planowaniu zabiegów, aby warunki były jak najbardziej sprzyjające działaniu środków ochrony.

Dodaj komentarz

Close Menu