Ograniczenie chorób i szkodników warzyw korzeniowych i ziemniaków

Ograniczenie chorób i szkodników warzyw korzeniowych i ziemniaków

Gospodarstwo Pana Adama Jurka mierzyło się z problemem rozwijających się chorób oraz nasilonym występowaniem szkodników, skutkiem czego była bardzo niska jakość plonu i utrata wartości handlowej. Prowadzona ochrona zgodnie ze wskazaniami monitoringu pomogła rozwiązać ten problem.

Zysk dla gospodarstwa

Ograniczenie występowania alternariozy na marchwi i pietruszce oraz zarazy ziemniaka

Dzięki wykonywanym opryskom zgodnie ze wskazaniami monitoringu Pan Adam znacząco ograniczył w swoich uprawach choroby grzybowe, szczególnie alternariozę naci marchwi i pietruszki oraz zarazę ziemniaka, które wcześniej występowały w dużym nasileniu. Prawidłowo i terminowo wykonane zabiegi chemiczne pozwoliły Panu Adamowi na ograniczenie ich liczby o 2, ponieważ skuteczne zastosowanie środka nie wymagało powtórzenia zabiegu, dzięki czemu zaoszczędził pieniądze i zapobiegł niepotrzebnemu zanieczyszczeniu środowiska.

Wyeliminowanie uszkodzeń powodowanych przez połyśnicę marchwiankę

Gospodarstwo od lat zajmuje się uprawą warzyw korzeniowych. Jedną z największych trudności jest określenie terminu zabiegu przeciwko połyśnicy marchwiance. Dzięki komunikatom, Pan Adam wykonał zabiegi w optymalnym terminie, a marchew niemal całkowicie pozbawiona jest uszkodzeń.

Monitoring w liczbach

Rozmiar uprawy

38 ha

Gatunków roślin

4

Monitorowanych chorób

23

Monitorowanych szkodników

2

Opis problemu w gospodarstwie

Pan Adam Jurek od 20 lat prowadzi gospodarstwo na terenie podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zajmujące się uprawą warzyw korzeniowych, ziemniaków i zbóż. Łączna powierzchnia upraw przekracza 38 ha. Dużą część stanowi marchew, która rokrocznie atakowana była przez połyśnicę marchwiankę. W dużym nasileniu występowały choroby grzybowe. Często pomimo zastosowanej ochrony patogeny szybko się rozprzestrzeniały i opanowywały plantację, a szkodniki powodowały znaczące szkody.

sdr

„Korzystam z monitoringu od kliku lat i jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Nie musiałem wykonywać szczegółowych lustracji pól oraz uniknąłem pomyłek w identyfikacji szkodników i chorób.”

Adam Jurek, właściciel gospodarstwa

Nasze rozwiązanie

  • KOMUNIKATY O CHOROBACH

Uprawy Pana Adama znajdują się w zasięgu jednej z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych naszej sieci (odnośnik do mapy regionów). Jako użytkownik monitoringu i sygnalizacji chorób od kilku lat otrzymuje codzienne komunikaty o zagrożeniach. Gdy pojawia się ALARM czyli bardzo sprzyjające warunki do rozwoju i infekcji patogenów rekomendujemy wykonanie zabiegu ochronnego. Takie podejście, pozwala na zastosowanie ochrony chemicznej w najbardziej optymalnym terminie kiedy patogen nie opanował jeszcze roślin i objawy nie są widoczne. Zbyt późne wykonanie zabiegu jest jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się chorób i pogorszenia stanu plantacji.

  • KOMUNIKATY O SZKODNIKACH

Monitoring szkodników, z którego korzysta Pan Adam oparty jest na odławianiu dorosłych muchówek połyśnicy marchwianki na żółte tablice lepowe. Na podstawie ich liczebności i oceny progu zagrożenia otrzymuje komunikat o pojawieniu się pierwszego i drugiego pokolenia połyśnicy. Wskazania te umożliwiają wykonanie zabiegu ochronnego w najbardziej optymalnym terminie.

  • PROFESJONALNA PROGNOZA POGODY

Pan Adam korzysta ze szczegółowej prognozy pogody dla swojego regionu. Informacje w niej zawarte, a szczególnie temperatura, opady deszczu oraz wskazania „okna oprysku” są dla niego bardzo pomocne przy planowaniu zabiegów, aby warunki były jak najbardziej sprzyjające działaniu środków ochrony.

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Close Menu