Ograniczenie strat i poprawa jakości mikrobiologicznej owoców po zbiorze

zamgławianie

Podsumowanie wdrożenia nowej technologii w „Owocu Łąckim”

Kilkunastomiesięczne testy i wdrożenia prowadzone w Grupie Producenckiej „Owoc Łącki” potwierdzają, że technologia zastosowania wody elektrolizowanej (zawierającej naturalnego pochodzenia kwas podchlorawy) jest bardzo skuteczna  w ograniczaniu strat podczas przechowywania i poprawy jakości mikrobiologicznej jabłek podczas wodnego rozładunku. Z wywiadu z Prezesem „Owocu Łąckiego” – Janem Golonką można dowiedzieć się jakie korzyści uzyskała Grupa Producencka po wdrożeniu tej nowej, proekologicznej technologii.

SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI POPRZEZ ZAMGŁAWIANIE POTWIERDZONE WYNIKAMI BADAŃ NAUKOWYCH

W „Owocu Łąckim” prowadzone były badania w ramach Programu EU „Współpraca”. Firma BIO ACTIW jako lider Konsorcjum z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie prowadziła w tym miejscu projekt pt. „Zdrowa Żywność”. W ramach tego projektu prowadzone były badania nad zastosowanie Elektrolizowanej Wody (ECA) do ograniczania stosowania pestycydów i antybiotyków w rolnictwie oraz do ograniczania strat w czasie przechowywania oraz poprawy jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw po zbiorze.

Mowa tu o nowej substancji biobójczej – kwasie podchlorawym, który dopiero w 2021 roku został dopuszczony w EU jako środek biobójczy. Co ciekawe, to to, że kwas podchlorawy to substancja, która jest wytwarzana naturalnie w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Jest on ważnym składnikiem systemu odpornościowego naszego organizmu. Poza organizmem kwas podchlorawy wytwarzany jest min. w specjalnych opatentowanych urządzeniach firmy Kirkmayer z wykorzystaniem tylko soli (NaCl) i wody. Polska firma Bio ActiW jako jedna z nielicznych firm na świecie opracowała technologię stabilizacji tej substancji i zarejestrowała w Polsce produkt do dezynfekcji  powierzchni, wody oraz dezynfekcji owoców i warzyw po zbiorze: Agro ECA (fot. 1).  Badania laboratoryjne wykonane w kwietniu 2021 roku według normy EN 17272 (dezynfekcja poprzez zamgławianie) wykazały, że kwas podchlorawy jest skuteczny w zwalczaniu bakterii, grzybów, prątków i wirusów (w tym koronawirusa). Wyniki tych badań pozwoliły zarejestrować produkty na bazie kwasu podchlorawego do dezynfekcji szpitali poprzez zamgławianie.

Fot. 1. Agro ECA zawierająca ultra czysty kwas podchlorawy

Bardzo dobre wyniki badań laboratoryjnych według normy EN 17272 potwierdziły możliwość wykorzystania zamgławiania kwasem podchlorawym chłodni i owoców podczas ich przechowywania. Mowa tutaj o zamgławianiu tak zwaną suchą mgłą kwasem podchlorawym (fot. 2).

Fot. 2. Zamgławianie w „Owocu Łąckim” komory z jabłkami kwasem podchlorawym za pomocą ultradźwiękowego zamgławiacza. Fot. E. Maziarka

zamgławianie komoryUzyskane w ramach projektu „Zdrowa żywność” wyniki badań przeprowadzonych w 2021 roku przed Dr hab. Jana Błaszczyka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykazały dużą skuteczność tej technologii w ograniczaniu drobnoustrojów w chłodniach. W przypadku pustych komór chłodniczych w Owocu Łąckim (przed załadunkiem owoców) wysoką redukcję zarodników grzybów osiągnięto przy zastosowaniu 2 litrów roztworu kwasu podchlorawego o stężeniu 300 ppm (15% roztwór Agro ECA) na 100 m3 objętości – fot. 3.

Fot. 3. Skuteczność eliminacji grzybów – analiza wykonana przez Dr Jacka Nawrockiego. Wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w pustej komorze chłodniczej przed załadunkiem jabłek. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry). Fot. J. Błaszczyk

W przypadku komory wypełnionej jabłkami konieczne było dwukrotne zamgławianie chłodni  w stosunku do pustej komory,  aby osiągnąć skuteczną eliminacje zarodników grzybów w powietrzu (fot. 4).

Fot. 4. Skuteczność eliminacji grzybów –  analiza dokonana przez Dr Jacka Nawrockiego – wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w komorze chłodniczej wypełnionej jabłkami. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki na góry). Fot. J. Błaszczyk

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ZAMGŁAWIANIA KWASEM PODCHLORAWYM W OGRANICZENIU STRAT

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dr hab. Jana Błaszczyka z UR w Krakowie w ramach projektu „Zdrowa Żywność” wykazały, że w przypadku odmiany Szampion kilkukrotne zamgławianie owoców ograniczyło straty o 25% po 3 miesiącach przechowywania w zwykłej chłodni. Najskuteczniejsze w ograniczeniu strat było zastosowanie oprysku kwasem podchlorawym (Agro ECA PROTECT – fot. 5) jabłek zaraz przed zbiorem i następnie zamgławianie owoców w chłodni. Wtedy ograniczenie strat wyniosło ponad 50% (wykres 1)

 

Fot. 5. Agro ECA PROTECT – biostymulator zawierający kwas podchlorawy i zeolit

Wykres 1. Wyniki badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nad ograniczeniem strat podczas przechowywania przy zastosowaniu kwasu podchlorawego

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dr Krzysztofa Rutkowskiego z Instytutu Ogrodnictwa wykazały, że w przypadku odmiany Ligol jednokrotne zamgławianie jabłek w chłodni ograniczyło straty podczas przechowywania przez 3 miesiące w zwykłej chłodni o blisko 20%. Najskuteczniejsze w ograniczeniu strat było opryskanie drzew zaraz przed zbiorem kwasem podchlorawym z zeolitem (biostymulator: Agro ECA PROTECT) a następnie zamgławianie owoców w chłodni. Wtedy ograniczenie strat wyniosło około 80% (wykres 2)

 

Wykres 2. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa nad ograniczeniem strat podczas przechowywania przy zastosowaniu kwasu podchlorawego

 

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI ZAMGŁAWIANIA KWASEM PODCHLORAWYM W OGRANICZENIU STRAT W WARUNKACH RZECZYWISTYCH W „OWOCU ŁĄCKIM”

„Owoc Łącki”, widząc pozytywne wstępne wyniki badań Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nad ograniczeniem strat podczas przechowywania postanowił jesienią 2021 roku zamgławiać kwasem podchlorawym wszystkie jabłka wstawione do chłodni. Wiosną 2022 roku dokonano porównania wielkości strat rok do roku dwóch odmian: Rubina i Szampiona, które były przechowywane w podobnym okresie czasu.

W przypadku Rubina wzięto pod uwagę kilka partii zawierających ponad 100 ton owoców. Dzięki zamgławianiu jabłek straty spadły o ponad 50% w stosunku do sezonu 2022/21 (wykres 3)

Wykres 3. Dane z Owocu Łąckiego na temat ograniczenia strat w warunkach produkcyjnych na odmianie Rubin dzięki zamgławianiu jabłek kwasem podchlorawym.

W przypadku Szampiona wzięto pod uwagę kilka partii zawierających ponad 200 ton owoców. Dzięki zamgławianiu jabłek straty spadły o około 45% stosunku do sezonu 2022/21 (wykres 4)

Wykres 4. Dane z Owocu Łąckiego na temat ograniczenia strat w warunkach produkcyjnych na odmianie Szampion dzięki zamgławianiu jabłek kwasem podchlorawym

 

REDUKCJA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH PO ZAMGŁAWIANIU KWASEM PODCHLORAWYM

W ramach projektu: Zdrowa Żywność, podczas testów dotyczących skuteczności dezynfekcji poprzez zamgławianie, pobrane zostały jabłka przez Dr hab. Jana Błaszczyka i wysłane do analizy laboratoryjnej w Instytucie Ochrony Roślin – Oddziale Terenowym w Białymstoku, gdzie pod kierownictwem Pani Prof. Bożeny Łozowickiej dokonane zostały badania na pozostałości pestycydów.

Wszystkie próby owoców które były poddane zamgławianiu suchą mgłą kwasem podchlorawym wykazały niższą zawartość pestycydów niż te, nie traktowane kwasem podchlorawym – średnio o  28%!

Poniżej przedstawione są wykresy z wynikami redukcji pozostałości pestycydów podczas zamgławiania kwasem podchlorawym na jabłkach odmiany Gloster, Golden Delicious i Jonagored (wykres 5-7).

Wykres 5. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Gloster przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym

Wykres 6. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Golden Delicious przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym

Wykres 7. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Jonagored przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym

WYDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA JABŁEK DZIĘKI ZASTOSOWANIU KWASU PODCHLORAWEGO DO DEZYNFEKCJI WODNEGO ROZŁADUNKU

W ramach projektu „Zdrowa Żywność” prowadzone były również badania nad wykorzystaniem kwasu podchlorawego do dezynfekcji owoców w czasie wodnego rozładunku. Wyniki badań przeprowadzonych przez Dr hab. Jana Błaszczyka wykazały, że dzięki takiej technologii można znacznie wydłużyć trwałość jabłek (wykres 8). Może być to szczególnie ważne przy eksportach jabłek na długie dystanse.

Wykres 8. Wyniki badań dotyczących wydłużenia trwałości dzięki zastosowaniu kwasu podchlorawego do dezynfekcji wodnego rozładunku

„Owoc Łącki” przeprowadził również badania jakości mikrobiologicznej wody pobranej z wodnego rozładunku. Po zastosowaniu dezynfekcji kwasem podchlorawym nie stwierdzono żadnych szkodliwych dla zdrowia ludzi mikroorganizmów. Świadczy to o możliwości znacznej poprawy jakości mikrobiologicznej oferowanych jabłek.

Podczas projektu „Zdrowa Żywność” zostały również pobrane do badań na pozostałości pestycydów owoce z wodnego rozładunku gdzie nie stosowano kwas podchlorawy oraz jabłka z wodnego rozładunku, gdzie zastosowano dezynfekcję elektrolizowaną wodą. Wyniki badań pokazały, że można ograniczyć pozostałości pestycydów z powierzchni jabłek o około 25% (wykres 9,10).

Wykres 9. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Gala przed i po wodnym rozładunku, gdzie zastosowano kwas podchlorawy do dezynfekcji wody

Wykres 10. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Ligol przed i po wodnym rozładunku, gdzie zastosowano kwas podchlorawy do dezynfekcji wody

Mirosław Maziarka

Prezes Agro Smart Lab sp. z o.o.

Close Menu