Phytophthora sp. – Zgorzel, zaraza, zgnilizna i inne

Badanie dotyczy analizy patogenów w glebie, powodujących chorobę:

 • Phytophtora spp. – różne gatunki (Phytophtora infestans, Phytophtora cactorum, P. cryptogea., P. capsici, P. fragariae)

Większość gatunków to pasożyty rozwijające się wewnątrz tkanek roślin. U roślin uprawnych wywołują groźne choroby zwane fytoftorozami, powodują zamieranie podstawy pędów, nekrozy, zgnilizny korzeni, bulw, cebul i owoców, plamistości liści. Gatunki te wyrządzają ogromne szkody w rolnictwie, a ich zwalczanie jest trudne. Do powszechnie znanych chorób powodowanych przez gatunki tych grzybów należą: zgorzel siewek, zaraza ziemniaka, skórzasta zgnilizna owoców truskawki, zgnilizna pierścieniowa pomidora, zgnilizna podstawy pędów papryki i in. 

Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność nicieni wolnożyjących 

dwa rodzaje analiz wykonywanych w trakcie i poza okresem wegetacyjnym roślin: 

 Badanie gleby poza wegetacją roślin

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
 • próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar o jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
 • powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,
 1. W celu uzyskania próby ogólnej:
 • pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
 • pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola
 1. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:
 • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
 • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
 • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
 • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
 • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 1. Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki.

 Badanie gleby w trakcie wegetacji roślin

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
 • próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
 • do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
 • próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu),
 • rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
 • w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

 

 Przygotowanie próby do wysyłki

 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • gatunek i odmianę rośliny,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
 • datę pobrania próby.
 1. Należy pobrać i wypełnić: Karta opisu próby – patogeny glebowe (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
 2. Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 3. Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji

Wyniki analiz dostępne w ciągu 10 dni roboczych. 

 
Close Menu