Produkty
Agro Smart lab

 • główna aktywna cząsteczka: HOCl (kwas podchlorawy) może być stosowany na wszystkich etapach dezynfekcji i czyszczenia
 • szybkie działanie (redukcja log8 E. Coli w ciągu 10 sekund)
 • eliminacja biofilmu i Legionelli
 • mikroorganizmy nie tworzą odporności (> 10-letnie sprawdzanie)

Nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i środowiska:

 • może być bezpiecznie usuwany z wody w systemach kanalizacyjnych w czystej postaci
 • hipoalergiczny, nie wymaga specjalnego postępowania
 • brak toksycznych produktów ubocznych

Urządzenie idealnie nadaje się do wodnych rozładunków jabłek oraz do systemów mycia warzyw i owoców. Znacząca redukcja bakterii patogennych oraz bakterii i grzybów umożliwia istotne przedłużenie trwałości świeżej żywności. Dodatkowe działanie w postaci rozkładu wirusów i pozostałości środków ochrony roślin z powierzchni owoców i warzyw w znaczny sposób zwiększają bezpieczeństwo tak przygotowanego produktu.

Urządzenia do produkcji aktywowanej elektrycznie wody są coraz częściej wykorzystywane, głównie w USA i Kanadzie nie tylko w produkcji owoców i warzyw, ale również na farmach drobiu, trzody chlewnej i bydła. 

Jest ona używana do:

 • Dezynfekcji kurników i chlewni poprzez spryskiwanie lub zamgławianie pomieszczeń. Nie jest na ten czas wymagane przenoszenie zwierząt, ponieważ środek nie jest toksyczny
 • Zapobiegania chorobom układu pokarmowego zwierząt poprzez wykorzystanie aktywowanej elektrycznie wody do picia (zmniejszenie stosowania antybiotyków)
 • Dezynfekcja jej dzięki likwidacji Staphylococcus oraz Salmonelli ze skorup

Zastosowanie:

 • Dezynfekcja wody pitnej (studni, zbiorników): stężenie: 0,5%-1,5% (pH: 4,5-6,0). Zaleca się wykonanie badania wody pod względem mikrobiologicznym po wykonaniu dezynfekcji w stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • Dezynfekcja wody do pojenia dla zwierząt hodowlanych i domowych: stężenie: 0,3%-0,5% (naukowe badania oraz kilkuletnie stosowanie elektrolizowanej wody na farmach w USA, Kanadzie, Japonii potwierdzają bardzo pozytywny wpływ na zdrowotność zwierząt, szczególnie drobiu, ptaków ozdobnych i trzody chlewnej. Potwierdzone jest znaczne ograniczenie lekarstw w tym antybiotyków
 • Dezynfekcja rurociągów i innych systemów doprowadzających wodę: stężenie: 0,5%-1,5% (pH:4,5-6,0), stężenie: 1,5%-2,5% (pH: 6,0-7,5). W celu usunięcia biofilmu konieczne jest powtórzenie procesu dezynfekcji 2-4 krotnie w odstępach 1 dniowych
 • Dezynfekcja systemów nawadniających i fertygacyjnych: stężenie: 0,5%-1,5% (pH: 4,5-6,0). Można stosować w trakcie uprawy roślin – brak fitotoksyczności (z wyjątkiem siewek ogórków). W celu usunięcia biofilmu konieczne jest powtórzenie procesu dezynfekcji 2-4 krotnie w odstępach 1 dniowych. Ważne: w trakcie dezynfekcji nie wolno podawać nawozów amonowych (NH4+), gdyż woda elektrolizowana traci swoją aktywność. Maksymalna dopuszczalna zawartość NH4+ to 0,3% (należy zwracać uwagę na zawartość NH4+ w saletrze wapniowej).
 • Dezynfekcja mat uprawowych, podłoża, gleby:  
  • Maty uprawowe: stężenie: 2,0-3,0% (pH: 4,5-5,5). W przypadku biofilmu oraz wystąpienia chorób bakteryjnych i grzybowych, konieczne jest powtórzenie procesu dezynfekcji: 2-3 krotnie
  • Podłoża torfowe, kokosowe, gleba: stężenie: 5% (pH:4,5-6,0). Należy podać taką ilość roztworu aby całe podłoże i gleba do 15cm było przelane. Po wyjałowieniu podłoża/gleby zaleca się zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów (można to wykonać już po 3 dniach)
 • Dezynfekcja szklarni, tuneli, magazynów, chłodni, narzędzi, sprzętu: stężenie: 2,5% (oprysk lub mycie), stężenie: 5%-20% (zamgławianie) – (pH:4,5-6,0)
 • Dezynfekcja linii technologicznych w zakładach spożywczych: stężenie: 0,5%-2,5% (pH: 4,5-6,0)
 • Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością (przemysł spożywczy, gospodarstwa domowe, szkoły, itp): stężenie: 2,5% (pH: 4,5-6,0)
 • Dezynfekcja owoców i warzyw po zbiorze: stężenie: 2,5%-5,0% (pH: 4,5-6,0)
 • Obszar weterynaryjny: Dezynfekcja powierzchni w tym jaj wylęgowych: stężenie: 10%-20% (pH: 4,5-6,0)

WAŻNE: Skuteczne działanie przy pH roztworu: 4,5-6,5. W tym celu należy obniżyć pH wody. Można to wykonać np. przy pomocy kwasku cytrynowego: 25 gram kwasku/100 litrów wody

Zakupu Elektrolizowanej Wody Bio ActiW 2000 można dokonać w sklepie Agro Smart Lab: https://sklep.agrosmartlab.com/ZEO SAND GRUNTWÓZEK DO ZBIORU TRUSKAWEK "TrusCar"

Nowa pomoc przy zbiorze truskawek.

Więcej informacji: https://agrosmartlab.com/nowa-pomoc-przy-zbiorze-truskawek/

 

Pełną ofertę naszych produktów znajdziesz tutaj: https://sklep.agrosmartlab.com/

Close Menu