Sposób na chorobę szalonych korzeni – ograniczanie rozwoju choroby w czasie uprawy

cysty2
Kilkumiesięczne testy prowadzone w gospodarstwie szklarniowym Pawła Kalickiego pokazują, że Agro ECA (fot. 1) jest skutecznym preparatem ograniczającym chorobę szalonych korzeni w uprawach ogórków i pomidorów. Z filmu można dowiedzieć się, jakie testy były wykonywane w przeciągu kilku miesięcy i jakie efekty w ograniczeniu choroby szalonych korzeni w uprawie ogórków uzyskał Paweł Kalicki z Filipowic.
Agro ECA jest zarejestrowanym środkiem biobójczym o działaniu bakterio i grzybobójczym, który wykazuje również bardzo wysoką skuteczność wobec najgroźniejszych bakterii chorobotwórczych dla roślin (tabela 1). Preparat wykazuje również bardzo wysoką skuteczność wirusobójczą, potwierdzoną w wielu akredytowanych laboratoriach.

Fot. 1 Agro ECA – Uprawy pod osłonami – produkt zawierający ultraczysty kwas podchlorawy, o 12 miesięcznym terminie przydatności, jest dystrybuowany wyłącznie przez firmę Royal Brinkman

Agro ECA – Uprawy pod osłonami to produkt zawierający ultraczysty kwas podchlorawy, o 12 miesięcznym terminie przydatności, jest dystrybuowany wyłącznie przez firmę Royal Brinkman

Agro ECA jest w 100% wyprodukowanym z naturalnych składników oraz w 100% biodegradowalnym produktem. Nie ma karencji. Agro ECA zawiera kwas podchlorawy, który jest naturalnie wytwarzany w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Agro ECA jest produkowany przez polską firmę BIO ACTIW, która jako jedna z niewielu firm na świecie opracowała technologię stabilizacji kwasu podchlorawego.

Wyniki w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 1276/2010). Badany produkt: 5% roztwór Bio ActiW 2000 (Agro ECA).

Wyniki w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 1276/2010). Badany produkt: 5% roztwór Bio ActiW 2000 (Agro ECA).

Na podstawie badań prowadzonych w Agro Smart Lab oraz testów wdrożeniowych przeprowadzanych w różnych uprawach szklarniowych i tunelowych zostały opracowane zalecenia dotyczące stosowania Agro ECA w ograniczaniu choroby szalonych korzeni oraz innych chorób bakteryjnych i grzybowych. Doniesienia światowe wskazują, że taką metodą można też ograniczać choroby wirusowe.

ZALECENIA STOSOWANIA AGRO ECA W OGRANICZANIU CHOROBY SZALONYCH KORZENI I INNYCH CHORÓB BAKTERYJNYCH, GRZYBOWYCH I WIRUSOWYCH:

  • 1,0% stężenie Agro ECA: podawanie bez pożywki, lub z pożywką, gdzie nie  ma azotu amonowego.

Dozowanie: raz na tydzień, ostatnie kilka cykli podlewania przed wieczorem

  • 1,5% stężenie Agro ECA: podawanie z pożywką gdzie jest azot amonowy, ale maksymalnie do 10 mg N-NH4+.

Dozowanie: raz na tydzień, ostatnie kilka cykli podlewania przed wieczorem

  • 2,0%-2,5% stężenie Agro ECA: podawanie z pożywką gdzie zawartość azotu w formie amonowej  jest od 10 do 20 mg N-NH4+.

Dozowanie: raz na tydzień, ostatnie kilka cykli podlewania przed wieczorem

Nie należy podawać Agro ECA z pożywką, w której jest więcej niż 20 mg N-NH4+, gdyż preparat traci wtedy działanie biobójcze. Azot w formie amonowej rozkłada kwas podchlorawy – substancję aktywną preparatu.

Agro ECA jest dystrybuowany przez firmę Royal Brinkman oraz przez Agro Smart Lab

Agro Smart Lab oferuje również profesjonalne badania liści, gleby oraz roztworów wodnych. Oferta badań Tutaj

 

Close Menu