System monitoringu chorób i szkodników

start-vegetable-garden

W ochronie upraw roślin coraz większe znaczenie ma precyzyjny monitoring oraz sygnalizacja chorób i szkodników.  Najlepszym momentem do zwalczania choroby jest infekcja, czyli okres od zetknięcia się patogenu z rośliną do nawiązania z nią kontaktu pasożytniczego. Jest to optymalny termin do tego by rozpocząć zabiegi ochronne na plantacjach. W właściwym wyznaczeniu momentu infekcji pomocny staje się precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji chorób grzybowych i bakteryjnych, który wykorzystuje dane meteorologiczne i opracowane specjalne do tego celu modele matematyczne.

Więcej informacji na temat działania systemu monitoringu chorób i szkodników:

Monitoring chorób i szkodników

 

 

Close Menu