Diagnostyka
i doradztwo

  • Badania gleby pod względem zapotrzebowania nawożeniowego przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
  • Badania mikroskopowe gleby pod względem występowania patogenów chorobotwórczych przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej prowadzenia.
  • Badania mikroskopowe roślin pod względem rozpoznania objawów chorobowych.
  • Doradztwo w zakresie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na podstawie systemu monitoringu i sygnalizacji.
  • Badanie składu powietrza w komorach chłodniczych i wody w myjkach oraz w systemach wodnego rozładunku pod względem identyfikacji grzybów i bakterii wpływających na pogorszenie jakości i zagrożenia mikrobiologicznego.
Close Menu