ZeoSand Grunt

ZeoSand Grunt jest naturalnym, kompleksowym dodatkiem do gleby reprezentowanym przez odmianę Zeolitu – Klinoptylolit

Granulacja: 1-2.5 mm

Korzyści:

 • Zeolit jest minerałem stabilnym, dzięki czemu jest obecny w glebie przez długi czas.
  Wewnętrzna struktura minerału zawiera pory (do 32% obj.) połączone w kanały, które pozwalają wchłaniać zarówno jony, jak i wodę.
  • Dzięki wysokiej porowatości, oraz dodatkowej zdolności wiązania wody na powierzchni możliwe jest zatrzymanie w glebie nawet do 52% całkowitej objętości wody. ZeoSand posiada zdolność pochłaniania i oddawania wody, dzięki czemu pozwala pobierać roślinom jej odpowiednią ilość. Wpływa to na lepsze zarządzanie gospodarką wodną podczas suszy. Poprawia reżim wodny oraz zwiększa retencje i pojemność wody w glebie.
  • Dzięki pojawieniu się dodatkowego ładunku ujemnego, ZeoSand posiada właściwości kationowymienne.
  • Zwiększa pojemność sorpcyjną gleby.
  • Pozwala na zatrzymanie N, K, Ca oraz Mg w glebie, zmniejsza ich wymywaniu w głębsze partie nawet o 33%.
  • Potrzebny składnik może być wyekstrahowany z minerału przez roślinę w każdym momencie.
  • Składniki odżywcze są unieruchamiane w kanałach minerału, a następnie przekazywane w powolnym tempie do gleby.Dzięki temu stosując ZeoSand wraz z nawozami umożliwiamy wykorzystanie ich przez rośliny w bardziej efektywny sposób.
  • ZeoSand powoduje neutralizacje wolnych jonów wodorowych prowadzi to do zobojętnienia pH gleby.
  • Przeciwdziała zakwaszaniu gleby, poprawia jej strukturę i właściwości fizykochemiczne, oraz zwiększa napowietrzenie.
  • Wywiera pozytywny wpływ na system korzeniowy rośliny, dzięki czemu poprawia kiełkowanie i tym samym zwiększa urodzaj.

Co to jest Zeolit?

ETYKIETA 

Wpływ Zeolitu na poprawę właściwości gleby- PREZENTACJA 

Close Menu